Thursday, September 26, 2019

இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கிடையே நிலவும் ஜாதி,ஜாதியம்,தீண்டாமை 2

கஃபா மற்றும் இந்திய 'உலமாக்கள் சாதியை நியாயப்படுத்துதல்

குர்ஆனும் உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகளும் முஸ்லிம்களை சமமாகக் கருதுகின்றன, எனவே எந்தவொரு முஸ்லிமும் பொருத்தமான முஸ்லீம் வாழ்க்கைத் துணையை திருமணம் செய்ய அனுமதிக்கின்றன. ஒரு சிறந்த திருமண கூட்டாளரை தீர்மானிப்பதில் குர்ஆன், பக்தி அல்லது தக்வா மற்றும் நம்பிக்கை (இமான்) ஆகியவற்றின் அளவுகோல்களை அறிவுறுத்துகிறது, இவை பிறப்பு அல்லது செல்வத்தை விட, ஒரு நபர் கடவுளுக்கு அருகில் இருப்பதற்கான ஒரே அடையாளமாகும். நபி மற்றும் அவரது தோழர்களின் பதிவுகளிலிருந்து இந்த கொள்கை உண்மையில் செயல்பட்டது என்பது தெளிவாகிறது. ஆகவே, உதாரணமாக, அடிமை ஆண்கள் அல்லது சமீபத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட அடிமைகள் நபி சம்மதத்துடன் இலவச பெண்களை மணந்த சம்பவங்களைக் கேள்விப்படுகிறோம்.

எவ்வாறாயினும், காலப்போக்கில், இஸ்ரேல் அரேபிய தீபகற்பத்தின் எல்லைக்கு வெளியே புதிய பகுதிகளுக்கு பரவியதால், ஆரம்பகால சமத்துவ முஸ்லீம் சமூகம் ஒரு சிக்கலான, கூர்மையான படிநிலை சமூக ஒழுங்காக மாற்றப்பட்டது. உம்மாயத் பேரரசின் தோற்றத்துடன் இஸ்லாத்தின் 'நிலப்பிரபுத்துவம்' உட்பட பல காரணிகளுக்கு இது கடன்பட்டது; அரபு அல்லாத குழுக்களை ஆளும் அரபு பழங்குடியினரின் துணை 'வாடிக்கையாளர்களாக' (மவாலி) இணைப்பது; மற்றும் பிற கலாச்சாரங்களின் தாக்கம், குறிப்பாக கிரேக்கம் மற்றும் பாரசீக, இதில் சமூக வரிசைமுறைகள் ஏற்கனவே ஆழமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த முன்னேற்றங்கள் வளர்ந்து வரும் இஸ்லாமிய சட்டப் பள்ளிகளில் (மசாஹிப்) ஒரு முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. இதன் விளைவாக, குர்ஆனுக்கு அந்நியமாக இருந்த பிறப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூக வரிசைமுறை பற்றிய கருத்துக்கள் '

இதன் ஒரு வெளிப்பாடு என்னவென்றால், இஸ்லாமிய நீதித்துறையின் வெவ்வேறு பள்ளிகளின் ஃபுகாஹா அல்லது அறிஞர்கள் இப்போது திருமணம் அல்லது கஃபா விஷயங்களில் அந்தஸ்தின் சமத்துவம் என்ற கருத்தை செலுத்தத் தொடங்கினர். விரிவான விதிகள் கஃபா என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டன, அவை சட்டபூர்வமாக திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய 'சமமானவர்களை' குறிப்பிடுகின்றன. ஒருவரின் கஃபாவுக்கு வெளியில் இருந்து ஒரு மனைவியை அழைத்துச் செல்வது, ஃபுகாஹாவால் வெளிப்படையாகத் தடை செய்யப்படாவிட்டால், கடுமையாக கோபமடைந்தது. ஒருவரின் திருமண கூட்டாளரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரே அடிப்படை பக்தி என்று வலியுறுத்திய குர்ஆனிய மற்றும் உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகளின் முகத்தில், இஸ்லாத்தின் வேதப்பூர்வ ஆதாரங்கள் காஃபாவின் கருத்துக்களுக்கு நியாயத்தன்மையை வழங்குவதற்காக தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டன.

கஃபா மீதான இந்த விவாதங்கள் இந்திய முஸ்லீம் உலமாக்கள் சாதி, சாதி எண்டோகாமி மற்றும் சாதி-இன உறவுகளின் கேள்வியை எவ்வாறு கவனித்துள்ளன என்பதற்கு நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்திய முஸ்லீம்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஹனாஃபி பள்ளியைப் பின்பற்றுவதால், சாதி மற்றும் சமூக வரிசைமுறை பற்றிய கேள்விக்கு இந்திய 'உலமாக்களின் அணுகுமுறைகளை கிளாசிக்கல் ஹனாஃபி' உலமா ஆஃப் கஃபா'வின் கருத்துக்கள் தொடர்ந்து தீர்மானிக்கின்றன. பெரும்பாலான இந்திய ஹனாஃபிகள் சாதி (பிராடேரி), இங்கு பரம்பரை தொழில் குழுவாக புரிந்து கொள்ளப்படுவது, கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கிய காரணியாக கருதுவதாக தெரிகிறது, இந்த வழியில் சாதி என்ற கருத்துக்கு ஃபிக் சட்டபூர்வமான தன்மையை வழங்கியுள்ளது.

கஃபாவைப் பற்றிய சட்டப் பள்ளிகளின் ஃபுகாஹாக்களிடையே விரிவான விவாதங்கள் எங்களை இங்கே தடுத்து வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, மேலும் அதை தீர்மானிப்பதற்கான அளவுகோலில் அவை ஓரளவு வேறுபடுகின்றன என்பதைக் குறிப்பிடுவது போதுமானது. சமகால இந்திய முஸ்லீம் அறிஞரான அப்துல் ஹமீத் நுமானி எழுதுகிறார், திருமண நோக்கங்களுக்காக ஒருவரின் கஃபாவை தீர்மானிக்க பல கிளாசிக்கல் ஃபுகாஹா பின்வரும் சிக்கல்களைக் கருதினார்: சட்டபூர்வமான நிலை இலவசமாக அல்லது அடிமைப்படுத்தப்பட்டதாக (அசாதி); பொருளாதார நிலை (மால்தாரி); தொழில் (பெஷா); உளவுத்துறை ('aql); குடும்ப தோற்றம் அல்லது இனம் (நாஸ்ப்); உடல் குறைபாடுகள் மற்றும் நோய் இல்லாதது; இறுதியாக, பக்தி (தக்வா). [8] இவையனைத்தும் ஹனாஃபிகள் மற்றும் ஹன்பாலிகளுக்கு கஃபாவுக்கான காரணிகளை தீர்மானிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் இமாம் மாலிக் கருத்துப்படி, கஃபாவின் உண்மையான அடிப்படை பக்தி என்று கூறப்படுகிறது. இமாம் ஷாஃபி 'கஃபாவில் செல்வத்தை சேர்க்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஒட்டுமொத்தமாக, பெரும்பாலான ஃபுகாஹாக்கள் கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் வெறுமனே பக்தி தவிர வேறு காரணிகளை எடுக்க வலியுறுத்தினர். [9] இந்திய சூழலில், கஃபாவின் இந்த விரிவாக்கப்பட்ட கருத்து, a
குர்ஆனிலிருந்து கணிசமான விலகல், ஒரு முஸ்லீம் திருமணத்தின் சட்டபூர்வமான தன்மையை தீர்மானிப்பதற்கான விதிமுறைகளை வகுப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஒருவரின் தொழில் மற்றும் இனக்குழுவினருடன் திருமணத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், சாதி, கோட்பாட்டில், எண்டோகாமஸ் பிறப்பு அடிப்படையிலான தொழில் வகை, திருமண நோக்கங்களுக்காக கஃபாவை நிறுவுவதற்கு அவசியமானதாக கருதப்பட்டது. இந்த வழியில், கஃபா என்ற கருத்து இந்திய முஸ்லிம்களிடையே சாதி இருப்பதற்கு நியாயத்தன்மையை வழங்க உதவியது, எண்டோகாமஸ் சாதி வட்டத்திற்குள் திருமணத்தை திறம்பட கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம். பல சமீபத்திய இந்திய உலமாக்கள் தயாரித்த ஃபத்வா இலக்கியங்களில் கூட இது உடனடியாகத் தெரிகிறது, இது இப்போது நாம் பார்க்கும் ஒரு பிரச்சினை.

சாதி மற்றும் சமூக சமத்துவமின்மையை நியாயப்படுத்த இந்திய 'உலமாக்களின் குறிப்பிடத்தக்க பிரிவுகள் கஃபா' என்ற கருத்தை பயன்படுத்த முயன்ற வழிகளை விளக்குவதற்கு, ஒரு சமகால இந்திய முஸ்லீம் அறிஞர் ம ula லானா எழுதிய விஷயத்தில் ஒரு மெலிதான உருது பாதையில் நான் இங்கு கவனம் செலுத்துகிறேன். அப்துல் ஹமீத் நுமானி. ஜாமியத் உல்-உலமா-இ ஹிந்தின் ('இந்தியாவின் உலமாக்களின் ஒன்றியம்) மூத்த தலைவரான நுமானி, பரம்பரை நெசவாளர்களின் அன்சாரி சாதியைச் சேர்ந்தவர், பாரம்பரியமாக அஷ்ரப் முஸ்லிம்களால் சமூகத்தில்' குறைந்தவர்கள் 'என்று கருதப்படுகிறார் நிலை. அஞ்சுமான் குடம் அல்-குர்ஆனின் வேண்டுகோளின் பேரில் அவர் 1994 இல் ஆற்றிய உரையின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்பாகும். தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் வனியாம்படி நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு முஸ்லிம் மிஷனரி அமைப்பு. இஸ்லாமிய பணி (தாவல்) மற்றும் கஃபாவின் கேள்வி என்ற தலைப்பில் ஒரு சொற்பொழிவை நிகழ்த்த அஞ்சுமான் அவரை அழைத்திருந்தார், ஏனென்றால் தாழ்த்தப்பட்ட சாதி இந்துக்களிடையே அதன் மிஷனரி பயணத்தில் பெரும் இடையூறுகள் இருப்பதை அஞ்சுமான் கண்டுபிடித்தார். அந்த பகுதி என்னவென்றால், மதமாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் மற்ற முஸ்லிம்களால் மத சமமானவர்களாக உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும், பிந்தையவர்கள் கஃபாவின் அடிப்படையில், அவர்களுடன் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பவில்லை. அஞ்சுமனைப் பொறுத்தவரை, இந்த பிரச்சினை ஒரு மைய அக்கறையாகத் தோன்றியது, மதம் மாறியவர்களின் வாழ்க்கையை கடினமாக்குவதன் மூலம், இது இஸ்லாத்திற்கு மாறுவது பலருக்கு சாத்தியமற்ற விருப்பமாக அமைந்தது. அதன்படி, கஃபா பற்றிய 'உண்மையான' இஸ்லாமிய முன்னோக்கை தெளிவுபடுத்துவதற்கும், சாதி மற்றும் சமூக சமத்துவமின்மையை நியாயப்படுத்தும் கஃபாவின் கருத்துக்களை எதிர்ப்பதற்கும், அஞ்சுமான் நுமானியிடம் இந்த விஷயத்தில் ஒரு அறிவார்ந்த ஆய்வறிக்கையை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். குர்ஆன். இந்த உரை வெளிப்படையாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது, விரைவில் மஸ்லா-இ குஃப்வ் இர் இஷாத்-இ இஸ்லாம் ('கஃபாவின் சிக்கல் மற்றும் இஸ்லாத்தின் பரவல்') என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறு புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டது.

இந்தியாவில் இஸ்லாம் பரவுவதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணி குர்ஆனின் தீவிர சமூக சமத்துவம் (மசாவத்) மற்றும் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் மரியாதை (இஹ்திராம்-ஐ அட்மியாட்) பற்றிய செய்தி என்று வாதிடுவதன் மூலம் நுமானி தனது பாதையை உருவாக்குகிறார். இது இயல்பாகவே பிராமண மதத்தினாலும் அது அடிப்படையாகக் கொண்ட சாதி அமைப்பினாலும் கடுமையாக ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட 'தாழ்ந்த' சாதியினரை மிகவும் கவர்ந்தது. 'தாழ்ந்த' சாதியினரிடையே இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்த சூஃபிகள் தங்கள் நலனுக்காக தீவிரமாக உறுதியளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது, ஆனால் அவர்களின் பணி அளவு மிகப் பெரியதாக இருந்ததால் அவர்களுடைய நியோபைட்டுகளின் சரியான இஸ்லாமிய அறிவுறுத்தலுக்கு முறையாகப் போவதற்கு முடியவில்லை. எனவே, நுமணி கூறுகிறார், மதமாற்றம் செய்தவர்கள் இஸ்லாமியத்திற்கு முந்தைய நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள், சாதி கருத்துக்கள் உட்பட தக்கவைத்துக் கொண்டனர். மேலும், சமூக சமத்துவமின்மை பற்றிய கருத்துக்கள் ஏற்கனவே இருந்த 'அஜாம், ஈரான், துருக்கி மற்றும் மத்திய ஆசியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் மிஷனரிகளால் பிறப்பு அடிப்படையிலான சடங்கு நிலை குறித்த சாதி மற்றும் தொடர்புடைய கருத்துக்களுக்கு கூடுதல் நியாயத்தன்மை வழங்கப்பட்டது என்று அவர் எழுதுகிறார். [10]

குறைந்த சாதி மதமாற்றம் செய்பவர்களுக்கு எதிரான பாரபட்சமான அணுகுமுறைகள் இடைக்கால முஸ்லீம் உயரடுக்கினரால் எவ்வாறு பரவலாகப் பகிரப்பட்டன என்பதைக் காண்பிப்பதற்காக நூமணி பரானியின் ஃபதாவா-ஐ ஜஹந்தாரியிலிருந்து விரிவாக மேற்கோள் காட்டுகிறார். இதுபோன்ற கருத்துக்களுக்கு எந்தவிதமான எதிர்ப்பும் இல்லாதது குறித்தும் அவர் கருத்துரைக்கிறார். உண்மையில், 'பரணியின் காலத்திலிருந்து 1947 வரை முஸ்லீம் சமூகம் அஷ்ரப் மற்றும் அஜ்லாஃப், உயர் மற்றும் தாழ்ந்ததாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்து தொடர்ந்து இருந்தது' என்று அவர் கூறும் அளவிற்கு செல்கிறார். இந்திய முஸ்லிம்களிடையே சாதி அடிப்படையிலான சமத்துவமின்மையை எதிர்ப்பதாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் இந்திய 'தனது சொந்த தியோபண்டி பள்ளியின் உலமாக்களை அவர் குறிப்பிடுகிறார், ஆனால்' இந்த நோய் இன்னும் முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை 'என்று புலம்புகிறார். இந்துக்களிடையே இருப்பதை விட சாதி அமைப்பு முஸ்லிம்களிடையே மிகக் கடுமையானதாக இருந்தாலும், அந்த தீண்டாமை முந்தையவர்களிடையே இல்லை, முஸ்லிம்களிடையே திருமணத்தில் மட்டுமே சாதி தீர்மானிக்கும் பங்கைக் கொண்டுள்ளது என்பதை அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார். ஆயினும்கூட, முஸ்லிம்களுக்கு சாதி அடிப்படையிலான மேன்மை மற்றும் தாழ்வு மனப்பான்மை ஆகியவற்றை எதிர்த்துப் போராடுமாறு அவர் மன்றாடுகிறார், அப்போதுதான், 'குறைந்த' சாதி இந்துக்களிடையே இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கான முயற்சிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அவர் வாதிடுகிறார். இந்த நோக்கத்திற்காக, கஃபா என்ற கருத்தை தீவிரமாக மறுபரிசீலனை செய்வது அவசரமாக தேவைப்படுகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். [11] அப்போதுதான், 'குறைந்த' சாதி இந்துக்களிடையே இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கான முயற்சிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அவர் வாதிடுகிறார். இந்த நோக்கத்திற்காக, கஃபா என்ற கருத்தை தீவிரமாக மறுபரிசீலனை செய்வது அவசரமாக தேவைப்படுகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். [11] அப்போதுதான், 'குறைந்த' சாதி இந்துக்களிடையே இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்கான முயற்சிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அவர் வாதிடுகிறார். இந்த நோக்கத்திற்காக, கஃபா என்ற கருத்தை தீவிரமாக மறுபரிசீலனை செய்வது அவசரமாக தேவைப்படுகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். [11]

உரையின் மீதமுள்ளவை கஃபா என்ற கருத்தை விரிவாக விவாதிக்கின்றன. கஃபா பற்றிய குர்ஆனிய கருத்தை வளர்ப்பதற்கான செயல்பாட்டில், நூமனி கஃபா பற்றிய கருத்துக்களை கிளாசிக்கல் ஃபுகாஹா உருவாக்கியது மற்றும் பல்வேறு இந்திய உலமாக்களால் மேலும் விரிவாகக் கூறுகிறார். கஃபாவின் அசல் குர்ஆன் கருத்தை புதுப்பிப்பதே அவரது அக்கறை என்பதால், அவர் மட்டும் நெறிமுறை மற்றும் பிணைப்பு என்று கருதுகிறார், அவர் இஜ்திஹாத் ஒரு செயலில் ஈடுபடுகிறார் (அவர் அதைக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும்), பிணைக்கப்பட மறுக்கிறார் ஃபிக்ஹின் கார்பஸில் உள்ள கஃபாவை உருவாக்குவதன் மூலம், அவர் தொடர்புடைய ஹனாஃபி பள்ளி உட்பட. கஃபா மீதான உண்மையான இஸ்லாமிய நிலைப்பாட்டை அவர் அழைப்பதில், அவருக்கு நான்கு பரந்த நோக்கங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, குர்ஆனின் தீவிர சமூக சமத்துவத்தின் அசல் செய்தியை புதுப்பிக்க அவர் பல பிற்கால 'உலமாக்களை சிதைத்த, வேண்டுமென்றே அல்லது வேறுவிதமாக சிதைத்ததாகக் கருதுகிறார். இரண்டாவதாக, முஸ்லிம்களிடையே சாதி அடிப்படையிலான பிளவுகளை எதிர்த்துப் போராடுவதும் அதன் மூலம் முஸ்லிம் ஒற்றுமையை வளர்ப்பதும் ஆகும். மூன்றாவதாக, உரிமைகோரல்களை நிரூபிக்க
இஸ்லாம் ஒரு சமத்துவ மதம் அல்ல, எனவே, அது 'குறைந்த' சாதி இந்து மதமாற்றங்களுக்கு சமத்துவத்தை வழங்க முடியாது என்று விமர்சகர்கள். இறுதியாக, காஃபாவைப் பற்றிய புரிதலை வழங்குவது, சாதி கருத்துக்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருப்பது, திருமணத்திற்கு இடையேயான முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் பிரதான நீரோட்டமாக மாற்றுவதை ஒருங்கிணைக்க உதவுகிறது, இதன் மூலம் முஸ்லீம் மிஷனரி பணிகளின் பாதையில் ஒரு பெரிய தடையை நீக்குகிறது, குறிப்பாக 'குறைந்த' சாதி இந்துக்கள்.

அவ்வாறு செய்யும்போது, ​​சமூக சமத்துவமின்மையை நியாயப்படுத்துவதாகத் தோன்றும் நபி மற்றும் அவரது நெருங்கிய தோழர்கள் சிலருக்கும், கஃபா என்ற விஷயத்தில் கிளாசிக்கல் ஃபுகாஹாவின் எழுத்துக்களுக்கும் நுமானி கையாள வேண்டும். சில 'குறைந்த' தொழில்களைப் பின்பற்றுபவர்களிடம் பாரபட்சமான அணுகுமுறைகளை ஊக்குவிப்பதாகத் தோன்றும் சில ஹதீஸைப் பொறுத்தவரை, நுமானி பரிமாற்றக் கோடுகள் (இஸ்னாத்) மற்றும் இந்த அறிக்கைகளின் உள்ளடக்கம் (மேட்ன்) ஆகியவற்றை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறது, அவை புனையப்பட்டவை என்று முடிவு செய்கின்றன . நபித் தோழர்களின் சில கூற்றுகளை அவர் சமூக சமத்துவத்திற்கு எதிராக சூழல் ரீதியாகப் படிப்பதன் மூலம் விளக்குகிறார், எனவே அவை எல்லா நேரத்திற்கும் பொருந்தாது என்று வாதிடுகிறார். ஃபுகாஹா பரிந்துரைத்த கஃபா தொடர்பான கட்டுப்பாட்டு விதிகள் குறித்து, குர்ஆனும் உண்மையான ஹதீஸும் அவற்றை தீர்ப்பதற்கான ஒரே அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும் என்று நுமானி வலியுறுத்துகிறார். ஃபிக்கின் கார்பஸ் குர்ஆனுக்குப் பிந்தைய வளர்ச்சியாக இருப்பதால், மற்றும் ஃபுகாஹா வெறும் மனிதர்களாக இருந்ததால், அவர்கள் நல்ல நோக்கத்துடன் இருந்திருக்கலாம் என்றாலும், குர்ஆனை மீறினால் முஸ்லிம்கள் தங்கள் மருந்துகளை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றக்கூடாது என்று நுமானி அறிவுறுத்துகிறார். உண்மையான ஹதீஸ். இருப்பினும், ஃபுகாஹாவின் கருத்துக்களை நேரடியாக எதிர்ப்பதை விட, அவர் ஃபிக்கின் வெவ்வேறு பள்ளிகளுக்கும், ஒவ்வொரு பள்ளிக்குள்ளும் வெவ்வேறு ஃபுகாஹாவின் மாறுபட்ட கருத்துக்களை, கஃபா என்ற கேள்விக்கு இடையில் உள்ள வேறுபாடுகளை சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

இஸ்லாமிய நீதித்துறையின் வெவ்வேறு பள்ளிகளில் கஃபாவின் மாறுபட்ட வரையறைகள் குறித்து ஒரு சுருக்கமான குறிப்பை வழங்கிய பின்னர், குர்ஆனைப் பொறுத்தவரை, கஃபா என்பது பக்தியை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று நுமானி எழுதுகிறார். எனவே, ஒரு திருமண கூட்டாளரை தீர்மானிப்பதற்கான ஒரே அளவுகோல், அவருடைய தனிப்பட்ட தன்மை மற்றும் விசுவாசத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை தாழ்ந்த சாதியினரிடமோ அல்லது தாழ்ந்த சாதியினரான இந்து மதத்திற்கு மாற்றவோ எந்த மத தடையும் இல்லை என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். இது நிச்சயமாக கஃபாவின் மேலாதிக்க கருத்துக்களுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. ஃபிக்ஹ் பள்ளிகளை நுமணி வெளிப்படையாக கேள்வி கேட்கவில்லை. மாறாக,

கஃபா நுமானியின் சமத்துவ விளக்கத்திற்கான வழக்கை வாதிடுவதில், பல அறிஞர்கள் தங்கள் சமூக வர்க்கத்திற்குள் மக்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட மரபுகளுடன் போராட வேண்டும். அத்தகைய கூற்றுக்களின் உண்மைத்தன்மையை அவர் மறுக்கவில்லை, ஆனால் குறுக்கு வர்க்கத் திருமணங்கள் முறையானவையாகவும் கருதப்பட வேண்டும் என்ற அவரது வாதத்தை உயர்த்துவதற்காக ஒரு புதிய வழியில் அவற்றை விளக்குகிறார். உதாரணமாக, அவர் ஒரு பாரம்பரியத்தைக் குறிப்பிடுகிறார், அதன்படி மூன்றாவது கலீபா, 'உமர், ஒரு பணக்கார குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை கீழ் வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒருவரை திருமணம் செய்ய அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டார். தனது அறிவிப்பில் கலீஃப் தவறு செய்ததாக நுமனி சொல்லவில்லை. மாறாக, அவர் கூறுகிறார், அவரது கருத்து சரியானது, ஏனென்றால் அத்தகைய பெண் திருமணத்திற்கு முன்பு பழகிய வசதிகள் இல்லாமல் ஏழைக் குடும்பத்தில் வாழ்வது கடினமாக இருக்கலாம். எனவே, திருமண இணக்கத்தன்மைக்கு பொருளாதார நிலையின் தோராயமான சமத்துவம் உண்மையில் விரும்பத்தக்கது. இருப்பினும், நுமானி வாதிடுகிறார், இது ஒரு பணக்கார குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் ஒரு ஏழை மனிதனை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று அர்த்தமல்ல
பொருளாதார நிலையில் சமத்துவம் என்பது திருமணத்தில் ஒரு முழுமையான தேவை. [12] திருமண பங்காளிகளில் பொருளாதார நிலையின் தோராயமான சமத்துவம் விரும்பத்தக்கது என்பதை நுமானி அங்கீகரிக்கிறார், ஆனால் அது முற்றிலும் அவசியமில்லை என்று வலியுறுத்துகிறார். திருமணம் என்பது ஒருவரின் சமூக வர்க்கம் அல்லது சாதிக்குள் மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்ற வழக்கை வாதிடுவதற்கான உமரின் முடிவைப் பயன்படுத்துவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. நுமனி இங்கே மற்றொரு, முரண்பட்ட அறிக்கையை மேற்கோள் காட்டுகிறார், 'அதன்படி, ஒரு மனிதனின் திருமண கூட்டாளரை தீர்மானிப்பதில் அவர் தனது இன அல்லது பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொள்ளவில்லை என்று கலீஃப் அறிவித்தார். [13]

அதேபோல், கஃபாவை நிர்ணயிப்பதில் ஆக்கிரமிப்பு (பெஷா) என்ற கேள்வியின் பேரில், நுமனி எழுதுகிறார், பல 'உலமாக்கள் அவர்' தேவையற்ற கட்டுப்பாட்டு 'அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொண்டதை ஏற்றுக்கொண்டனர், இது சாதி மேன்மையையும் தாழ்மையையும் பற்றிய கருத்துக்களுக்கு வழிவகுத்தது, கோட்பாட்டில், ஒரு தொழில் வகை. இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று நுமானி குறிப்பிடுகிறார், பெரும்பாலான இந்திய முஸ்லிம்கள் பின்பற்றுவதாகக் கூறும் நீதித்துறை பள்ளி இமாம் அபு ஹனிபா, கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் ஆக்கிரமிப்பை ஒரு காரணியாக கருதவில்லை. ஏனென்றால், ஒருவரின் தொழில் எப்போதுமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காது, கோட்பாட்டில், மாற்ற முடியும். அறிவை வைத்த சில ஹனாபி நீதிபதிகளையும் நுமனி குறிப்பிடுகிறார் (' ilm) கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் தொழிலுக்கு மேலே, இதன் மூலம் ஒரு 'குறைந்த' தொழிலைப் பின்பற்றும் ஒரு குடும்பத்திலிருந்து ஒரு கற்றறிந்த முஸ்லீமை ஒரு 'மரியாதைக்குரிய' குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. [14] மறுபுறம், அபு ஹனிபாவின் மாணவர் இமாம் அபு யூசுப் உட்பட சில ஹனாஃபி உலமாக்கள், கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் ஆக்கிரமிப்பை உள்ளடக்கியதாக நுமணி குறிப்பிடுகிறார்.
நெசவாளர்கள், முடிதிருத்தும் மற்றும் தையல்காரர்களின் தொழிலை 'வெறுக்கத்தக்கது' என்று தனிமைப்படுத்துவது வரை. இதன் அடிப்படையில், பல ஹனஃபி உலமாக்கள் நெசவாளர்கள், முடிதிருத்தும் மற்றும் தையல்காரர்கள் மற்ற, அதிக 'மரியாதைக்குரிய', தொழில்களைத் தொடங்குபவர்களின் கஃபாவுக்கு வெளியே இருக்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கும் ஃபத்வாக்களை வெளியிட்டுள்ளனர். [15] ஒரு நெசவாளர் தனது தொழிலை விட்டுவிட்டு வர்த்தகம் செய்தால், அவர் ஒரு வணிகரின் கஃபாவாக கருதப்படலாம் மற்றும் ஒரு வர்த்தகரின் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று அறிவிப்பதன் மூலம் சில ஃபுகாஹாக்கள் இந்த விஷயத்தில் சற்றே குறைவான கடுமையான நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். எவ்வாறாயினும், இந்த சலுகையை வழங்க அனைத்து ஹனாஃபி உலமாக்களும் தயாராக இல்லை. ஒரு நபர் ஒரு 'தாழ்வை' கைவிட்டாலும் கூட, கருத்து தெரிவித்த இப்னு நஜிமை நூமணி குறிப்பிடுகிறார் அத்தகைய தொழிலில் இருந்து தவிர்க்க முடியாமல் அவரது பாத்திரத்தை உருவாக்கும் 'கறைகளை' அவர் அகற்ற முடியாது, எனவே அவரை ஒரு 'மரியாதைக்குரிய' தொழிலைப் பின்பற்றும் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நபரின் கஃபாவாக கருத முடியாது. நம் காலத்திற்கு நெருக்கமாக, நுமனி குறிப்பிடுகிறார், பரேல்வி பள்ளியின் நிறுவனர் அஹ்மத் ராசா கான் (1856-1921), நெசவாளர்கள், கபிலர்கள் மற்றும் முடிதிருத்தும் நபர்கள், மதத்தில் கற்றாலும் கூட, காஃபாவாக கருத முடியாது என்று அறிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 'மரியாதைக்குரிய' தொழில்களைப் பின்பற்றுபவர்களில் ஒருவர். [16] ஆகவே, இந்தியாவில் பொதுவாக சாதிக் குழுவாக இருக்கும் ஒருவரின் தொழில் குழுவுக்கு வெளியே ஒருவர் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்ற கருத்து பல இந்திய ஹனாபிகளால் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது 'என்று நுமானி குறிப்பிடுகிறார்.

கஃபா குறித்த ஹனாஃபி நிலைப்பாடு பற்றி விவாதிப்பதில், மற்ற காரணிகளுக்கிடையில், ஒருவரின் தொழிலால், நூமணி எழுதுகிறார், ஹனஃபி உலமாக்கள் தங்கள் வாதத்தை நியாயப்படுத்த இரண்டு ஆதாரங்களை நாடியுள்ளனர். முதலாவதாக, பிரபலமான விருப்பம் அல்லது 'urf. சாதி அடிப்படையிலான ஆக்கிரமிப்பை ஒரு நியாயமான 'urf' என்று கருதுவதன் மூலம் அவர்கள் அதை ஃபிக்ஹின் கார்பஸில் இணைக்க முயன்றனர். எவ்வாறாயினும், இது இஸ்லாமின் முற்றிலும் மீறல் மற்றும் 'இந்திய பிராமண சமூக அமைப்பின் நனவான அல்லது மயக்கமற்ற பிரதிபலிப்பு' என்று நுமானி கூறுகிறார். [17] கஃபா ஆக்கிரமிப்பைச் சார்ந்தது என்ற அவர்களின் கூற்றை ஆதரிக்க ஃபுகாஹா அழைத்த மற்ற ஆதாரம் நபி கூறப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் ஆகும். இந்த விவரிப்புப்படி, நெசவாளர்கள் மற்றும் முடிதிருத்தும் நபர்களை மற்றவர்களின் கஃபாவாக கருதக்கூடாது என்று நபி அறிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, நெசவாளர்களும் முடிதிருத்தும் பிற தொழில்களைப் பின்பற்றும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்பதே இதன் பொருள். இந்த ஹதீஸ் 'மிகவும் பலவீனமானது' (இன்டிஹாய் ஸாஃப்) என்று நுமானி குறிப்பிடுகிறார், மேலும் பலவற்றை சேர்க்கிறார்
ஹதீஸின் அறிஞர்கள் இது நபி (ஸல்) அவர்களிடம் தவறாகக் கூறப்பட்ட ஒரு புனைகதை என்று வாதிட்டனர். அனைவருக்கும் கருணைக்கான ஆதாரமாகக் கருதப்படும் நபி, தனது சமூகத்தைச் சேர்ந்த எந்தவொரு உறுப்பினரும் நெசவாளர்கள் அல்லது முடிதிருத்தும் நபர்களாக இருந்ததால் அவர்களை இழிவானவர்கள் என்று எப்படி கருத முடியும் என்று நுமனி கேட்கிறார். [18] இந்த சமத்துவ எதிர்ப்பு அறிக்கைகளை மறைமுகமாக விமர்சிக்கும் நுமனி, முஹம்மதுவுக்கு முன்னால் பல தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் முஹம்மதுவின் பல தோழர்கள் ஆகியோரை குறிப்பிடுகிறார், அவர்கள் பின்னர் சில ஃபுகாஹாக்கள் 'குறைந்தவர்கள்' என்று தவறாக விவரித்தனர். ஆகவே, தாவீது தீர்க்கதரிசி ஒரு கைவினைஞன் என்றும், முஹம்மதுவின் ஏராளமான தோழர்கள் நெசவாளர்கள் மற்றும் தச்சர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். [19]

அனைத்து நியாயமான (ஹலால், ஜெய்ஸ்) தொழில்களும் கடவுளின் பார்வையில் உன்னதமானவை, புகழுக்குரியவை என்று நூமானி எழுதுகிறார், எனவே சில ஃபுகாஹாக்கள் செய்ததைப் போல நெசவு, முடிதிருத்தும் மற்றும் இதுபோன்ற பிற வர்த்தகங்களும் 'வெறுக்கத்தக்கவை' என்று கூறுவது முற்றிலும் எதிரானது அடிப்படை இஸ்லாமிய போதனைகள். ஆகையால், கண்டிப்பான குர்ஆன் கண்ணோட்டத்தில், எந்தவொரு முறையான தொழிலையும் தொடரும் ஒரு நபர் திருமண நோக்கங்களுக்காக வேறு எந்த ஒத்த நபரின் கஃபாவாக கருதப்படலாம் என்று அவர் வாதிடுகிறார். இது சம்பந்தமாக அவர் ஒரு முன்னணி இந்திய தியோபந்தி அறிஞரான முப்தி கிஃபாயத்துல்லாவை மேற்கோள் காட்டுகிறார், அவர் கஃபா குறித்து சரியான நிலைப்பாட்டை எடுத்த சில இந்திய 'உலமாக்களில் ஒருவராக அவர் குறிப்பிடுகிறார், இது ஒரு ஃபத்வாவில் அறிவித்ததாக' ஒருவரை நியாயமானவராகப் பின்பற்றுவதால் அவரைத் தாழ்ந்தவராகக் கருதுவது தொழில் இஸ்லாத்தின் போதனைகளுக்கு எதிரானது '. [20] முஃப்தி கிஃபாயத்துல்லாவை இங்கு மேற்கோள் காட்டுவதில், அஷ்ரப் அலி தன்வி மற்றும் முப்தி முஹம்மது ஷாஃபி போன்ற பல முன்னணி தியோபண்டி அறிஞர்கள் ஆதரவளிப்பதன் மூலம் வேறுபட்ட நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டதை நூமனி மறுக்கவில்லை.
கஃபாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஹனாஃபி நிலைப்பாடு, மற்ற காரணிகளுக்கிடையில், ஆக்கிரமிப்பால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நெசவாளர்களையும் எண்ணெய் அழுத்திகளையும் 'தாழ்ந்த' சாதிகளாக அறிவிக்கும் அளவுக்கு தன்வி சென்றிருந்தார் என்பதையும் அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார். ஆயினும்கூட, பரேல்வி எதிர்ப்பாளர்களுக்கு மாறாக, தியோபாண்டியின் உலமாக்கள் ஒருவருக்கொருவர் கருத்துக்களை சரிசெய்ய ஒருபோதும் தயங்கவில்லை என்று அவர் கூறுகிறார். [21] உண்மையில், கஃபா விஷயத்தில் தனது சக தியோபாண்டிஸின் புகழ்பெற்ற 'உலவி, தன்வி மற்றும் ஷாஃபி போன்றவர்களின் கருத்துக்களை விமர்சிப்பதில் அவர் இதை வெளிப்படையாகச் செய்கிறார்.

குடும்பம், பழங்குடி அல்லது இனக்குழு (நாஸ்ப்) பல கிளாசிக்கல் ஃபுகாஹா மற்றும் இந்திய 'உலமாக்கள்' கஃபாவை தீர்மானிப்பதற்கான அத்தியாவசிய அடிப்படையாக கருதப்படுகிறது. ஆயினும்கூட, நுமனி எழுதுகிறார், இந்த நோக்கத்திற்காக சேர்க்கப்பட்ட நபிக்கு கூறப்பட்ட பல மரபுகளில் ஒன்று கூட முற்றிலும் உண்மையானது (சாஹிஹ்) என்று நிரூபிக்கப்படவில்லை. அவை அனைத்தும் 'மிகவும் பலவீனமானவை' என்றும், 'புனையப்பட்டவை' (ம uz ஸு) என்றும் கூறப்படுகின்றன. நபி நபிக்கு காரணம் என்று கூறப்படும் ஐந்து மரபுகளை நுமானி ஆராய்கிறார், அவை பொதுவாக கஸ்பாவில் நாஸ்பை சேர்க்க வேண்டும் என்று வாதிட பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை அனைத்தும், அவர் வாதிடுகிறார், புனையப்பட்டவை, பலவீனமான கதைச் சங்கிலிகள் (இஸ்னாத்) உள்ளன, இல்லையெனில் திருமணத்தில் நாஸ்ப் என்ற கேள்விக்கு நேரடித் தாக்கம் இல்லை. அவரது வாதத்தை விளக்குவதற்கு, அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட பாரம்பரியத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார், அதன்படி நபி தனது குர்ஆஷ் குலத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒரே கஃபாவைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது; அனைத்து அரேபியர்களும் ஒரே கஃபாவைச் சேர்ந்தவர்கள்; ஒரு கோத்திரத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கஃபா; மற்றும் அனைத்து மக்களும்
நெசவாளர்கள் மற்றும் முடிதிருத்தும் நபர்களைத் தவிர அதே கஃபா. [22] இதேபோன்ற பிற அறிக்கைகளைப் போலவே, இதுவும், பலவீனமான கதைச் சங்கிலியைக் கொண்டிருப்பதால், இது முற்றிலும் நம்பகமானதாக கருதப்படக்கூடாது. உண்மையில், பல இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் இது 'முற்றிலும் புனையப்பட்டவை' என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். [23] இந்த அறிக்கை குர்ஆனின் போதனைகள், உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகள் மற்றும் நபியின் தோழர்களின் நடைமுறைக்கு முற்றிலும் முரணானது என்றும், அந்த கூடுதல் காரணத்திற்காக, உண்மையானதாக கருதப்படக்கூடாது என்றும் கூறப்படுகிறது. அனைத்து முஸ்லிம்களும் சமம் என்று குர்ஆன் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது, மேலும் இதுபோன்ற ஒரு குர்ஆன் வசனம் நூமணி எழுதுகிறார், மக்கள் தங்கள் சொந்த கோத்திரத்திற்குள் மட்டுமே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையை மறுக்க நபிக்கு குறிப்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. [24] அதேபோல், பல உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகள் கஃபாவுக்கு அத்தியாவசியமானவை என்ற நம்பிக்கையை நேரடியாக எதிர்ப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு, நபியின் பல தோழர்கள் நபியின் ஒப்புதலுடன் தங்கள் கோத்திரத்திற்கு வெளியே திருமணம் செய்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தி
விடுதலையான கறுப்பின அடிமையாக இருந்த தனது நெருங்கிய தோழர்களில் ஒருவரான பிலால் என்பவரை தனது மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு நபி தனது ஆதரவாளர்களில் ஒருவரான மதீனாவைச் சேர்ந்த அன்சார் ஒருவரை அறிவுறுத்தினார். முதல் கலீபாவான அபுபக்கர், நபி (ஸல்) அவர்களின் பாரசீக தோழரான சல்மான் பார்சியின் திருமண திட்டத்தை தனது மகளை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவை அனைத்தும் மிகத் தெளிவாக நிரூபிக்கின்றன, ஒருவரின் இனக்குழு அல்லது சாதிக்கு வெளியே திருமணம் செய்வது உண்மையில் சட்டபூர்வமானது என்பதையும், ஏராளமான ஃபுகாஹாக்கள் வைத்திருக்கும் இத்தகைய திருமணங்களுக்கு தடை இஸ்லாமியமல்ல என்பதையும் நூமணி எழுதுகிறார்.

குர்ஆனிலும், ஹதீஸ்களிலும் காஸ்பாவில் நாஸ்ப் சேர்க்கப்படக்கூடாது என்பதற்கு தெளிவான சான்றுகள் இருந்தபோதிலும், பல ஃபுகாஹாக்கள் மாறுபட்ட கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக நுமானி குறிப்பிடுகிறார். இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் ஃபுகாஹா மத்தியில் முழுமையான ஒருமித்த கருத்து இல்லை என்று அவர் எழுதுகிறார். ஆகவே, இமாம் மாலிக் மற்றும் சில ஹனாஃபி உலமாக்கள் கஃபாவை நிறுவுவதில் நாஸ்பை சேர்க்கவில்லை, அதே நேரத்தில் இமாம் அபு ஹனிபா மற்றும் இமாம் ஷாஃபி ஆகியோர் அவ்வாறு செய்தனர். [25] இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹன்பலின் கருத்து குறித்து முரண்பட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன. ஒரு அறிக்கையின்படி, அவர் கஃபாவை நிறுவுவதில் நாஸ்பைப் புறக்கணித்தார், மற்றொரு அறிக்கையின்படி அவர் அனைத்து அரேபியர்களையும் திருமண நோக்கங்களுக்காக சமமாகவும், அரேபியரல்லாதவர்கள் ('அஜாமிகள்) அனைவரையும் சமமாகவும் கருதினார், இதனால் அரேபியர்களுக்கும் அரேபியரல்லாதவர்களுக்கும் இடையிலான திருமணத்தை தடைசெய்தார். . கஃபாவில் நாஸ்பை உள்ளடக்கியவர்கள் அந்த ஃபுகாஹா அவ்வாறு செய்திருக்கலாம் என்று நுமானி வாதிடுகிறார், ஏனெனில் அவர்களின் நேரத்தில் குறிப்பிட்ட சமூக நிலைமைகள் நிலவுகின்றன. எவ்வாறாயினும், சமகால இந்திய 'உலமாக்கள் நாஸ்புக்கு கொடுக்கும்' தேவையற்ற முக்கியத்துவம் 'காரணமாக,' ஏராளமான சமூகப் பிரச்சினைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன ', முஸ்லிமல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தைப் பற்றி' தவறான செய்தியைப் பெறுகிறார்கள் 'என்று அவர் மேலும் கூறுகிறார். எனவே, கஃபாவை நிறுவுவதில் நாஸ்பின் விஷயத்தில் 'தீவிர சிந்தனைக்கு' அவர் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். ஃபிக்கிற்கான நுமானியின் அணுகுமுறையின் குறிப்பிடத்தக்க நெகிழ்வுத்தன்மையின் அடையாளமாக, காஃபாவில் நாஸ்ப் என்ற கேள்விக்கு இமாம் மாலிக் நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட சில இந்திய ஹனாஃபி உலமாக்களுக்கு அவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

நாஸ்பை கஃபாவுடன் இணைப்பதற்கான கேள்விக்கு மேலும், பல முஸ்லீம் (ஜாதித் அல்-இஸ்லாம் முஸல்மேன்) மற்றும் புதிய முஸ்லிம்களுக்கு (ஜாதித் அல்-இஸ்லாம் முஸல்மேன்) இடையே பல ஹனாபி அறிஞர்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள வேறுபாட்டை நுமானி கையாள்கிறார். இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் கஃபா அல்ல என்பதால் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த அறிஞர்களின் கூற்றுப்படி, இஸ்லாமிற்கு மாறிய ஒரு மனிதன் ஒரு முஸ்லீம் தந்தைக்கு பிறந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது. இஸ்லாமிற்கு மாறியவரின் மகன் ஒரு தந்தையை தாத்தாவும் தந்தையும் முஸ்லிம்களாக திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது, ஆனால் மதம் மாறியவரின் பேரன் ஒரு 'பழைய' முஸ்லீம் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். அதன்படி, இஸ்லாமிற்கு மதம் மாறுவது சக மதமாற்றத்தை மட்டுமே திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும். இது அரேபியரல்லாதவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்,

இந்த கட்டுப்பாடான ஏற்பாட்டை இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாற்றுவதற்கான வாழ்க்கையை இன்னும் கடினமாக்குவதாகவும், எனவே, இஸ்லாமிய மதத்தை முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கு கடினமான தேர்வாக மாற்றுவதாகவும் நுமானி கருதுகிறார். 'பழைய' மற்றும் 'புதிய' முஸ்லிம்களுக்கு இடையில் இந்த வேறுபாட்டைக் காண்பிப்பதன் மூலம், 'எங்கள் புதிய விருந்தினர்களை வரவேற்பதை விட, நாங்கள் அவர்களை அவமதிக்கிறோம்' என்று அவர் கூறுகிறார். [28] அதன்படி, இந்த விதியை தளர்த்தவோ அல்லது கைவிடவோ அவர் தனது சக உலமாக்களிடம் ஆவலுடன் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இஸ்லாத்தில் எந்த அனுமதியும் இல்லை என்று அவர் கருதுகிறார். இஸ்லாமிய அல்லாத இந்த ஏற்பாட்டை அவர்கள் வலியுறுத்தியதால், அவர் அவர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறார், இஸ்லாமிய மதத்திற்குத் தயாராக இருந்த வட இந்தியாவில் உள்ள தியாகி சாதியைச் சேர்ந்த இந்துக்களின் ஒரு பெரிய குழு இறுதியாக முடிவு செய்யவில்லை, ஏனெனில் 'பழைய' முஸ்லிம்கள் மதம் மாறியவர்களுடன் திருமண உறவை ஏற்படுத்த முடியாது என்ற அடிப்படையில் முஸ்லீம் தியாகிகள் அவர்களுடன் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டனர். அதேபோல், நுமானி எழுதுகிறார், பாகுபாடான மற்றும் குர்ஆன் எதிர்ப்பு விதிகளின் காரணமாகவே 'உலமாக்கள் காஃபாவில் வகுத்துள்ளனர்' குறைந்த 'சாதி தலித்துகளின் தலைவரான டாக்டர் அம்பேத்கர் மதமாற்றம் செய்ய மறுத்துவிட்டார்
இஸ்லாம், அதற்கு பதிலாக ப Buddhism த்தத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது. [29]

'பழைய' மற்றும் 'புதிய' முஸ்லிம்கள் ஒரே கஃபாவைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல, எனவே திருமணமாக முடியாது என்று அவரது சக தியோபாண்டிகள் சிலர் வாதிட்டதாக நுமானி ஒப்புக்கொள்கிறார். மேலும், வெவ்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த முஸ்லிம்கள் ஒரே நாசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அல்ல என்ற அடிப்படையில் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்றும் அவர்கள் வாதிட்டதாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஆனாலும், நுமணி அவர்களின் கருத்துக்களுக்கு கட்டுப்பட மறுக்கிறார். கஃபாவை நிர்ணயிப்பதில் நாஸ்பை ஒரு முக்கிய காரணியாக கருதக்கூடாது என்ற அவரது கூற்றை அழுத்துவதற்காக, பரந்த தியோபந்தி மரபுக்குள்ளான மாற்று கருத்துக்களை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். ஆகவே, அத்தகைய அறிஞர்களான முஃபி கிஃபாயத்துல்லா மற்றும் சையத் சுலைமான் நட்வி ஆகியோரால் அவர் ஃபத்வாக்களைக் குறிப்பிடுகிறார். [30] மேலும் ஒரு மதமாற்றம் உண்மையில் அனைத்து முஸ்லிம்களும் சமம் என்ற அடிப்படையில் 'பழைய' முஸ்லிம்களின் குடும்பத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். [31] கஃபாவில் நாஸ்பை வலியுறுத்தும் 'மிகவும் பலவீனமான' தீர்க்கதரிசன மரபுகள் இருப்பதை நுமானி குறிப்பிடுகிறார், ஆனால் அவற்றின் வெளிச்சத்தில் 'அதிகபட்சம்' என்ன சொல்ல முடியும் என்றால் அது சிறந்தது என்று கூறுகிறார்
வெளியில் இருப்பதை விட ஒருவரின் இனக்குழு அல்லது சாதிக்கு (பிராடேரி) திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். இருப்பினும், அவர் கூறுகிறார், இது திருமணம் என்பது ஒருவரின் சாதிக்குள் மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல, ஆனால் ஒருவரின் சாதிக்கு வெளியே திருமணம் செய்வது ஷரியாவால் அனுமதிக்கப்படாது. [32] ஒருவரின் சாதிக்கு வெளியே திருமணம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்றால், அது முஸ்லீம் ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்கும் என்றும், இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாற முஸ்லிம் சமூகத்திற்குள் வாழ்க்கைத் துணைகளைக் கண்டுபிடிக்க உதவுவதாகவும், முஸ்லிம்களிடையே சாதி பாகுபாடு இருப்பதைப் பற்றிய முஸ்லிமல்லாதவர்களிடையே உள்ள கருத்தை எதிர்ப்பதாகவும் நுமனி அறிவுறுத்துகிறார். . [33]

கஃபா பற்றிய கிளாசிக்கல் ஃபுகாஹா மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் சில செல்வாக்குமிக்க இந்திய ஹனாபி அறிஞர்களின் செல்வங்களை, தொழில் மற்றும் இனத்தால் தீர்மானிக்கப்படுவதை மதிப்பாய்வு செய்த பின்னர், நுமானி எழுதுகிறார், அவற்றின் வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், சுன்னி நீதித்துறை பள்ளிகள் அனைத்தும் பக்தி வேண்டும் என்று ஒப்புக் கொள்ளப்படுகின்றன. திருமணத்தில் கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருங்கள். 'அது இருக்கக்கூடாது', அவர் எழுதுகிறார், 'ஒரு பக்தியுள்ள பெண் தனது பிரார்த்தனைகளை தவறாமல் சொல்லி, உண்ணாவிரதங்களைக் கடைப்பிடிப்பவர் ஒரு குற்றவாளியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும்', ஏனெனில் அவர் ஒரே இன அல்லது தொழில் குழுவைச் சேர்ந்தவர். திருமண கூட்டாளரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் பக்தி மட்டுமே தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதிய சில கிளாசிக்கல் ஃபுகாஹாவை அவர் ஒப்புக்கொள்கிறார். பக்தி மட்டுமே கஃபாவின் அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவரது வாதத்தை மேலும் ஆதரிப்பதற்காக, அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசன பாரம்பரியத்தை மேற்கோள் காட்டி, உயர்ந்த ஒழுக்கமுள்ள ஒரு மனிதரிடமிருந்து ஒரு திருமண முன்மொழிவை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், இல்லையெனில் அது சச்சரவுக்கு வழிவகுக்கும். [34] மற்றொரு ஹதீஸில் நபி கூறப்படுகிறது
ஒரு பெண்ணின் அழகு அல்லது செல்வத்தின் காரணமாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்வதற்கு எதிராக எச்சரித்திருக்கிறார்கள். அவளுடைய நல்ல தோற்றம் அவளை தீய வழிகளுக்கு இட்டுச்செல்லக்கூடும், அதே நேரத்தில் அவளுடைய செல்வம் அவளை கலகக்காரனாகவும் பெருமையாகவும் மாற்றக்கூடும். மறுபுறம், ஒரு பக்தியுள்ள கருப்பு அடிமை பெண், முஹம்மது அறிவித்தார், ஒரு சிறந்த திருமண துணையை உருவாக்கினார். ஆகவே, நுமானி முடிக்கிறார், குர்ஆனும் உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகளும் காஃபாவின் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டியது பக்தி மட்டுமே என்பதை தெளிவாகக் கூறுகிறது, மற்ற காரணிகளுடன் 'உண்மையான முக்கியத்துவம் இல்லை'. [35]

இதன் விளைவாக, தற்போதுள்ள ஃபிக்கின் கார்பஸ் மற்றும் கிளாசிக்கல் மற்றும் பிற்கால இந்திய 'உலமாக்களின் எழுத்துக்களை ஒரு விமர்சன வாசிப்புக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம், குர்ஆனுக்கும், உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகளுக்கும் மீண்டும் செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தை நுமானி வாதிடுகிறார். கஃபா மற்றும் சாதி குறித்த புதிய ஃபிக்கி முன்னோக்கு. குர்ஆனில் உள்ள தீவிர சமத்துவ சமூக நெறிமுறைகளுக்கும் உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகளுக்கும் முறையிடுவதன் மூலம், சமூக சமத்துவமின்மையை ஒரு முக்கியமான சூழல் ரீதியான வாசிப்புக்கு ஊக்குவிப்பதாகத் தோன்றும் சில மரபுகளுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலமும், சமத்துவ எதிர்ப்பு மரபுகளை நியாயமற்றது என்று நிராகரிப்பதன் மூலமும், ஃபுகாஹா மற்றும் 'நீதித்துறை வெவ்வேறு பள்ளிகளின் உலமாக்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு பள்ளிக்குள்ளும் கஃபா விஷயத்தில் வேறுபட்ட பார்வைகள், பக்தி மட்டுமே கஃபாவின் அத்தியாவசிய அடிப்படையாக கருதப்பட வேண்டும் என்று நுமானி வாதிடுகிறார். இந்த வழியில், அவர் சாதி பற்றிய கருத்தையும், கஃபாவை தீர்மானிப்பதில் சாதியை ஒரு முக்கிய காரணியாக இணைக்க முயன்ற புக்காஹாவின் வாதங்களையும் விமர்சிக்கிறார், இதன் மூலம் சாதிக்கு ஒரு
சில மத நியாயத்தன்மை.


முடிவுரை

இந்த கட்டுரை குர்ஆனும் உண்மையான தீர்க்கதரிசன மரபுகளும் தீவிரமாக சமத்துவ சமூக பார்வையை பரிந்துரைத்தாலும், இந்தியா உட்பட உண்மையான முஸ்லீம் சமூக நடைமுறை, பல முஸ்லீம் அறிஞர்கள் வழங்க முற்பட்ட கூர்மையான சமூக வரிசைமுறைகளின் இருப்பை சுட்டிக்காட்டுகிறது. கஃபா என்ற கருத்துடன் தொடர்புடைய ஃபிக்கின் விரிவான விதிகளின் மூலம் பொருத்தமான 'இஸ்லாமிய' அனுமதி. குர்ஆனின் சிதைந்த விளக்கங்கள் மற்றும் இனம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பின் அடிப்படையில் சமூக சமத்துவமின்மையை நியாயப்படுத்த முயன்ற நபிக்கு கூறப்பட்ட அறிக்கைகளின் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றால் இது மேலும் அதிகரித்தது. இந்திய சூழலில், ஏராளமான முன்னணி 'உலமாக்கள், கிட்டத்தட்ட அனைவருமே' உயர் 'சாதியிலிருந்து, சாதி மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான வேறுபாடுகளை அனுமதிக்க இந்த வாதங்களைப் பயன்படுத்தினர், குறிப்பாக திருமண விஷயங்களில். ஆயினும்கூட, நுமானியின் வழக்கு காட்டுவது போல், இன்று குறைந்தது சில இந்திய உலமாக்கள் இடைக்கால ஃபிக்கின் கார்பஸை விமர்சன ரீதியாக ஆராயவும், குர்ஆனிடமிருந்தும் உண்மையானவர்களிடமிருந்தும் நேரடியாக உத்வேகத்தையும் வழிகாட்டலையும் பெற தயாராக உள்ளனர்.
அதற்கு பதிலாக தீர்க்கதரிசன மரபுகள், சாதி அமைப்பின் அடிப்படையான பிறப்பால் தீர்மானிக்கப்படும் சமூக வரிசைக்கு வலுவாக எதிர்க்கும் அசல் இஸ்லாமிய பார்வையை மீட்டெடுப்பதற்காக.


---------------------------------

Image result for muslimah shadow

இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கிடையே நிலவும் ஜாதி,ஜாதியம்,தீண்டாமை 1

இந்திய முஸ்லிம்களிடையே இஸ்லாம் மற்றும் சாதி சமத்துவமின்மை
யோகிந்தர் சிக்கந்த்
countercurrents.org


அனைத்து முஸ்லிம்களின் தீவிர சமத்துவத்தை குர்ஆன் வலியுறுத்தினாலும், சாதி (ஜாட், ஜாதி, பிரதேரி) இந்திய முஸ்லீம் சமூகத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட அம்சமாக உள்ளது, குறிப்பிடத்தக்க பிராந்திய வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்திய முஸ்லிம்களிடையே சாதியின் தீவிரம் இந்துக்களிடையே உள்ள அளவுக்கு கடுமையானதாக இல்லையென்றாலும் தீண்டாமையின் நடைமுறை கிட்டத்தட்ட அதே நிலையில், சாதி மற்றும் தொடர்புடைய சாதி அடிப்படையிலான மேன்மை மற்றும் தாழ்வு மனப்பான்மை ஆகியவை இந்திய முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இன்றும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில், முஸ்லீம் சமூகம் தங்களது சொந்த சாதி முறையீடுகளைக் கொண்ட ஏராளமான உட்சாதிமணம் மற்றும் பொதுவாக தொழில் ரீதியாக குறிப்பிட்ட சாதிக் குழுக்களின் இருப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. குர் ஆன் சொல்லாத  இந்த முரண்பாடு ' போலி சமத்துவவாதம் மற்றும் இந்திய முஸ்லீம் சமூக நடைமுறை முஸ்லிம் அறிஞர்களால் வெவ்வேறு வழிகளில் கோட்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. சமூக வரிசைமுறையை ஆதரிப்பதற்காக இஸ்லாத்தின் வேதப்பூர்வ ஆதாரங்களை விளக்குவதன் மூலம் இருவரையும் சரிசெய்ய சிலர் முயன்றாலும், மற்றவர்கள் இந்திய முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் சாதி போன்ற அம்சங்கள் தொடர்ந்து இருப்பது குர்ஆனிய உலகக் கண்ணோட்டத்தின் அப்பட்டமான மீறல் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் சாதி பற்றிய பெரும்பாலான ஆய்வுகள் கிளாசிக்கல் இந்து சாதி முறையையோ அல்லது இந்துக்களிடையே அதன் தற்போதைய வடிவங்களையோ கையாள்கின்றன. சாதி என்பது இந்து சமூக ஒழுங்கின் அடிப்படையாகவும், பிராமண நூல்களில் எழுதப்பட்டதாகவும் இருப்பதால், சாதி பற்றிய ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் இந்து மையமாக இருந்தன. இதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம், சமூகங்கள் உட்பட இந்து அல்லாதவர்களிடையே சாதி போன்ற அம்சங்கள் இருப்பது பொதுவாக அவர்களின் இந்து அண்டை நாடுகளின் சமூகங்கள் அல்லது இந்து மதத்தின் மீதான கலாச்சார செல்வாக்கின் விளைவாகவே காணப்படுகிறது. இந்த கூற்று இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் தூய்மையான, தீவிரமாக சமத்துவமுள்ள முஸ்லீம் சமூகத்தின் மறுக்கமுடியாத அனுமானத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது, பின்னர் இந்து மதத்தின் மோசமான தாக்கத்தின் கீழ் வந்தது. எனினும், இந்திய முஸ்லிம்களிடையே சாதி குறித்த பல ஆய்வுகள் காட்டியுள்ளபடி, முஸ்லிம்களுக்கு இந்து சமூக செல்வாக்கின் செல்வாக்கு அவர்களிடையே சாதியின் தொடர்ச்சியான முக்கியத்துவத்தை ஓரளவு விளக்கக்கூடும், பிராந்தியத்தின் முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு அடிப்படையில் அடுக்கடுக்காக வந்தார்கள் என்பதை அது முழுமையாக விளக்கவில்லை முதல் இடத்தில் சாதி. கஃபா என்ற கருத்தின் உதவியுடன் சாதிக்கு மத நியாயத்தை வழங்குவதில் 'உலமாக்கள், இஸ்லாமிய நீதித்துறை அறிஞர்கள், பிரிவுகளின் பங்கையும் இது புறக்கணிக்கிறது.

இந்த கட்டுரை இந்திய முஸ்லிம்களிடையே சாதி பற்றிய சுருக்கமான குறிப்புடன் தொடங்குகிறது, இந்தியாவில் முஸ்லிம் சமூகத்தின் வரலாற்று பரிணாம வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிகழ்வு குறித்த விளக்கத்தை வழங்க முற்படுகிறது. காஃபா என்ற கருத்தின் மூலம், சாதி மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான சமூக வரிசைமுறை எவ்வாறு 'உலமாக்களின் முக்கிய பிரிவுகளால் நெறிமுறையாகவும் பிணைப்புடனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று முயன்றது என்பதைப் பார்க்கிறது. ஒரு சமகால இந்திய முஸ்லீம் அறிஞரால் எழுதப்பட்ட ஒரு உரையை ஆராய்வதன் மூலம், அது குர்ஆன் சமத்துவத்தின் கொள்கையின் அடிப்படையில் கஃபா மற்றும் சாதி பற்றிய பரவலாகக் கருதப்படும் கருத்துக்களை விமர்சிக்கிறது.


இந்திய முஸ்லிம்களில் சாதி

இந்திய முஸ்லிம்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் இன்று 'இந்து மதம்' என்று அழைக்கப்படும் மதமாற்றத்தின் சந்ததியினர். இடைக்காலத்தில் இஸ்லாத்திற்கு தனிப்பட்ட மாற்றங்கள் அரிதாக இருந்தன. மாறாக, பொதுவாக, முழு உள்ளூர் சாதிக் குழுக்கள் அல்லது அதன் குறிப்பிடத்தக்க பிரிவுகள் படிப்படியாக இஸ்லாமியமயமாக்கல் செயல்முறைக்கு உட்பட்டன, இதன் போக்கில் இஸ்லாமிய நம்பிக்கையின் கூறுகள் படிப்படியாக உள்ளூர் அண்டவியல் மற்றும் சடங்கு நடைமுறைகளில் இணைக்கப்பட்டன, அதே நேரத்தில் உள்ளூர் அல்லது 'இந்து' கூறுகளை படிப்படியாக இடமாற்றம் செய்யவோ அல்லது மாற்றவோ செய்கின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், மாற்றம் என்பது ஒரு சமூக மற்றும் படிப்படியான செயல்முறையாகும். ஏனெனில் இது ஒரு கூட்டு சமூக செயல்முறை, மாற்றத்திற்கு முந்தைய அசல் எண்டோகாமஸ் வட்டம் இந்த செயல்முறைக்கு உட்பட்ட குழு கணிசமான அளவு கலாச்சார மாற்றத்தைக் கண்ட பிறகும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. எனவே, இஸ்லாமிற்கு மாறிய பின்னரும் அசல் சாதிக் குழுவிற்குள் திருமணம் தொடர்ந்தது. முஸ்லீம் சமூகம் இப்படித்தான் பல எண்டோகாமஸ் சாதி போன்ற குழுக்கள் இருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்பட்டது. ஏனெனில் நிறை
இஸ்லாமிற்கு மாறுவது எப்போதாவது ஒரு திடீர் நிகழ்வுதான், மாறாக, பொதுவாக படிப்படியாக கலாச்சார மாற்றத்தின் வடிவத்தை எடுத்தது, பெரும்பாலும் தலைமுறைகளாக விரிவடைந்தது, மதம் மாறியவர்களில் பலர் தங்கள் உள்ளூர், இஸ்லாமியத்திற்கு முந்தைய நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள். இது முன்னர் 'தூய்மையான', 'கலப்படமில்லாத' முஸ்லீம் சமூகத்தினரிடையே இந்து மதத்தின் செல்வாக்கு அல்ல, மாறாக, இந்து மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களின் தொடர்ச்சியான தாக்கம், பெரும்பாலும் இந்து கலாச்சார பிரபஞ்சத்திற்குள் தங்கியிருந்து பலரைத் தக்க வைத்துக் கொண்ட மதமாற்றங்கள் மீது அதனுடன் தொடர்புடைய நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள், இது இந்திய முஸ்லீம் சமூகத்தின் பெரும் பிரிவினரிடையே சாதி தொடர்பான நடைமுறைகள் மற்றும் அனுமானங்களின் தொடர்ச்சியான பிடிப்பை விளக்குகிறது.

அஷ்ரப்-அஜ்லாஃப் பிளவு

இந்திய முஸ்லிம்களிடையே சாதி குறித்த அறிவார்ந்த எழுத்துக்கள் பொதுவாக 'உன்னதமான' சாதிகள் அல்லது அஷ்ரப் என்று அழைக்கப்படுபவர்களுக்கும், தாழ்ந்த, அல்லது ரஸில், காமின் அல்லது அஜ்லாஃப் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டவர்களுக்கும் இடையில் செய்யப்படும் பிரிவைக் குறிப்பிடுகின்றன. அஷ்ரஃப்-அஜ்லாஃப் பிரிவு நவீன சமூக விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்பு அல்ல, ஏனென்றால் இது அஷ்ரப் அறிஞர்களின் இடைக்கால படைப்புகளில் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த எழுத்தாளர்களைப் பொறுத்தவரை, அரபு, மத்திய ஆசிய, ஈரானிய மற்றும் ஆப்கானிய பிரித்தெடுத்தல் முஸ்லிம்கள் உள்ளூர் மதமாற்றக்காரர்களை விட சமூக அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவர்கள். இது இன வேறுபாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல, உள்ளூர் மதமாற்றங்கள் பொதுவாக இருண்ட நிறமுள்ளவர்களாகவும், அஷ்ரஃப் இலகுவான நிறமுடையவர்களாகவும் இருந்தன, ஆனால் அஷ்ரப் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அரசியல் உயரடுக்கினருக்கு சொந்தமானது என்பதற்கும் இது காரணமாக இருந்தது.

சமூக மேன்மை குறித்த அவர்களின் கூற்றுக்களுக்கு பொருத்தமான நியாயத்தை வழங்குவதற்காக, இடைக்கால இந்திய அஷ்ரப் அறிஞர்கள் ஏராளமான நூல்களை எழுதினர், அவை குர்ஆனை அவர்களின் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப விளக்குவதற்கு முயன்றன, இதனால் தீவிர சமூக சமத்துவம் குறித்த குர்ஆனின் செய்தியை திறம்பட மறுத்தன. நபி மற்றும் ஆரம்பகால முஸ்லீம் சமூகத்தின் உண்மையான நடைமுறைக்கு மாறாக, மன்னர்களின் தெய்வீக உரிமை மற்றும் பிரபுக்களின் இஸ்லாமியத்திற்கு முந்தைய பாரசீக கருத்துக்கள் இந்த எழுத்தாளர்கள் மீது சக்திவாய்ந்த செல்வாக்கை செலுத்தியதாகத் தெரிகிறது. இது தொடர்பாக ஒரு கிளாசிக்கல், பெரும்பாலும் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட உதாரணம் ஃபத்தாவா-ஐ ஜஹந்தாரி, பதினான்காம் நூற்றாண்டின் துருக்கிய அறிஞர் ஜியாவுதீன் பரானி எழுதியது, முஹம்மது பின் துக்ளக்கின் முன்னணி பிரபு, டெல்லியின் சுல்தான்.

ஃபதாவா-ஐ ஜஹந்தாரி, பரணியை அஷ்ரப் மேலாதிக்கத்தின் தீவிர சாம்பியனாகவும், அஜ்லாப்பை கடுமையாக எதிர்க்கவும் காட்டுகிறார். அஷ்ரஃப்பைப் பாதுகாக்கவும், அஜ்லாஃப்பை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலும், கீழ்ப்படிதலிலும் உறுதியாக வைத்திருக்கும்படி சுல்தானிடம் வேண்டுகோள் விடுப்பதில் அவர் மீண்டும் மீண்டும் குர்ஆனைக் குறிப்பிடுகிறார், அதிலிருந்து அவர் தனது வாதங்களிலிருந்து நியாயத்தன்மையைப் பெற முற்படுகிறார். அவர் குர்ஆனுக்கான கடுமையான அறிவார்ந்த அணுகுமுறை அல்ல, இருப்பினும், அஷ்ரப்பின் மேலாதிக்க கூற்றுக்களை ஆதரிப்பதற்காக அவர் அதை வசதியாக தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறார், சமூக சமத்துவத்திற்கான குர்ஆனின் வற்புறுத்தலை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கிறார். இந்த செயல்பாட்டில், அவர் சிறந்த முஸ்லீம் ஆட்சியாளருக்கான ஒரு கோட்பாட்டையும் சமூகப் பார்வையையும் வளர்த்துக் கொள்கிறார், இது பரணி 'குறைந்த பிறப்பு' என்று அழைப்பதற்கான அவற்றின் தாக்கங்களில், பிராமணிய சட்டக் குறியீடான மனுஸ்மிருதியில் உள்ளதைப் போல கிளாசிக்கல் இந்து சாதிச் சட்டத்தை விட அவற்றின் தீவிரத்தில் வேறுபடுவதில்லை. பரானியின் மொழிபெயர்ப்பாளர் முகமது ஹபீப் எழுதுவது போல், 'பரானியின் கடவுள், அவரது படைப்புகளில் இருந்து தெளிவாகத் தெரிகிறது, இரண்டு அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது-முதலில், அவர் முசல்மான்களின் பழங்குடி தெய்வம்; இரண்டாவதாக, என
முசல்மான்களுக்கு இடையில், அவர் நன்கு பிறந்த முஸ்லிம்களின் பழங்குடி தெய்வம். [1] எவ்வாறாயினும், பரானி தனது காலகட்டத்தில் ஒரு தனி குரலாக இருக்கவில்லை, ஏனென்றால் அஷ்ரப் மேலாதிக்கத்தைப் பற்றி பரவலாகப் பகிரப்பட்ட புரிதலை அவர் எதிரொலிப்பதாகத் தெரிகிறது, ஏனெனில் அவரது அஷ்ரப் சமகாலத்தவர்கள், முன்னணி 'உலமாக்கள் மற்றும் சூஃபிகள் உட்பட.

'தாழ்ந்த' பிறப்புக்கு பரானி காட்டிய வெறுப்பு, அஜ்லாப்பின் கல்வி குறித்து சுல்தானுக்கு அவர் அளித்த ஆலோசனையில் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. குர்ஆனும் நபி அவர்களுக்குக் கூறப்பட்ட மரபுகளும் அனைத்து முஸ்லிம்களும், ஆண்களும் பெண்களும், பணக்காரர்களும், ஏழைகளும், அறிவைப் பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றன, பரணி வலியுறுத்துகிறார், அறிவுக்கான அஜ்லாஃப் அணுகலை மறுப்பது சுல்தான் தனது மதக் கடமையாக கருத வேண்டும் , அவற்றை 'சராசரி' மற்றும் 'வெறுக்கத்தக்கது' என்று முத்திரை குத்துதல். இவ்வாறு, அவர் சுல்தானுக்கு அறிவுறுத்துகிறார்:

ஒவ்வொரு வகையான ஆசிரியர்களும் நாய்களின் தொண்டையில் விலைமதிப்பற்ற கற்களை வீசக்கூடாது அல்லது பன்றிகள் மற்றும் கரடிகளின் கழுத்தில் தங்கக் காலர்களை வைக்க வேண்டாம் என்று கடுமையாக கட்டளையிடப்பட வேண்டும்-அதாவது, சராசரி, அறியாதவர்கள் மற்றும் பயனற்றவர்கள், கடைக்காரர்களுக்கும் குர்ஆனின் சில அத்தியாயங்கள் மற்றும் விசுவாசத்தின் சில கோட்பாடுகளுடன், பிரார்த்தனை, உண்ணாவிரதம், மத தொண்டு மற்றும் ஹஜ் யாத்திரை பற்றிய விதிகளைத் தவிர வேறொன்றையும் அவர்கள் கற்பிக்க வேண்டியதில்லை, இது இல்லாமல் அவர்களின் மதம் சரியானது மற்றும் செல்லுபடியாகாது பிரார்த்தனை சாத்தியமில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு வேறொன்றும் கற்பிக்கப்படக்கூடாது, அது அவர்களின் சராசரி ஆத்மாக்களுக்கு மரியாதை தரும். [2]

பரணி அதைப் பார்க்கும்போது, ​​அஜ்லாஃபுக்கு கல்வி அணுக அனுமதிக்கப்பட்டால், அவர்கள் அஷ்ரப் மேலாதிக்கத்தை சவால் செய்யக்கூடும். எனவே, அவர் சுல்தானை கடுமையாக எச்சரிக்கிறார்:

அவர்கள் வாசிப்பதும் எழுதுவதும் கற்பிக்கப்படக்கூடாது, ஏனென்றால் அறிவில் பிறந்தவர்களின் திறமை காரணமாக ஏராளமான குறைபாடுகள் எழுகின்றன. மதம் மற்றும் அரசின் அனைத்து விவகாரங்களும் வீசப்படும் கோளாறு, தாழ்ந்தவர்களின் செயல்களாலும், சொற்களாலும், திறமையானவர்களாக மாறிவிட்டன. ஏனெனில், அவர்களின் திறமை காரணமாக, அவர்கள் ஆளுநர்கள் (வாலி), வருவாய் சேகரிப்பாளர்கள் ('அமில்ஸ்), தணிக்கையாளர்கள் (முட்டாசரிஃப்), அதிகாரிகள் (விவசாயி தே) மற்றும் ஆட்சியாளர்கள் (விவசாயி மூல) ஆகிறார்கள். ஆசிரியர்கள் கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்தால், அவர்கள் அறிவை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அல்லது கடிதங்களை கற்பித்தார்கள் அல்லது குறைந்த பிறந்தவர்களுக்கு எழுதுகிறார்கள் என்பது விசாரணையின் போது கண்டறியப்பட்டால், தவிர்க்க முடியாமல் அவர்களின் கீழ்ப்படியாமைக்கான தண்டனை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். [3]

அஜ்லாஃப் அஷ்ரஃப்பிற்கு அடிபணிந்திருப்பதை சுல்தான் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற தனது கூற்றை அதிகரிப்பதற்காக, பரணி தகுந்த மத அனுமதியை நாடுகிறார். இவ்வாறு, அவர் வலியுறுத்துகிறார்:

[.] அரசாங்கத்தின் உதவியாளர்களாகவும் ஆதரவாளர்களாகவும் இருக்கும் அடிப்படை, சராசரி, குறைந்த பிறப்பு மற்றும் பயனற்ற ஆண்களை ஊக்குவிக்க எந்த மதமும், மதமும், பகிரங்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பாரம்பரியமும் அல்லது மாநில சட்டமும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. [4]

பின்னர் அவர் அஜ்லாப்பின் உள்ளார்ந்த தாழ்வு மனப்பான்மை, அஷ்ரப்பின் மேன்மை மற்றும் சுல்தானுக்கு ஆட்சி செய்வதற்கான தெய்வீக உரிமை பற்றிய ஒரு கோட்பாட்டை விரிவாக விளக்குகிறார், இது இஸ்லாத்தின் சிதைந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையில். இவ்வாறு, எல்லா மக்களின் 'தகுதிகள்' மற்றும் 'குறைபாடுகள்' 'காலத்தின் ஆரம்பத்தில் பிரிக்கப்பட்டு அவர்களின் ஆன்மாக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன' என்று அவர் எழுதுகிறார். எனவே, மக்களின் செயல்கள் அவற்றின் விருப்பப்படி அல்ல, மாறாக, 'தெய்வீக கட்டளைகளின்' வெளிப்பாடு மற்றும் விளைவாகும். அஜ்லாஃப் 'தாழ்ந்த' தொழில்களில் மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கடவுள் தானே முடிவு செய்துள்ளார், ஏனென்றால் அவர் அவர்களை 'குறைந்த பிறப்பு, பஜார் மக்கள், அடிப்படை, சராசரி, பயனற்றவர், பிளேபியன், வெட்கமில்லாத மற்றும் அழுக்கு பிறப்பு' என்று கூறியுள்ளார். கடவுள் அவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார் ' அத்தகைய தொழில்களுக்கு மட்டுமே பொருத்தமான 'ஒழுக்கமின்மை, தவறு, அநீதி, கொடுமை, உரிமைகளை அங்கீகரிக்காதது, வெட்கமில்லாத தன்மை, தூண்டுதல், இரத்தம் சிந்துதல், மோசடி, ஏமாற்று வித்தை மற்றும் கடவுளற்ற தன்மை' போன்ற அடிப்படை 'குணங்கள். மேலும், இந்த அடிப்படை குணங்கள் தந்தையிடமிருந்து மகனுக்கு மரபுரிமையாக இருக்கின்றன, எனவே
அஷ்ரஃப் அவ்வாறு செய்ய தகுதி பெற்றிருந்தாலும் கூட, கடவுளால் ஒதுக்கப்பட்ட தொழில்களை அஜ்லாஃப் எடுக்க முயற்சிக்கக்கூடாது, ஏனென்றால் இது தெய்வீக விருப்பத்தின் கடுமையான மீறலாகும். அதேபோல், பரணி கூறுகிறார், கடவுள் ஆசிரஃப்பை பிறப்பிலேயே உன்னத நற்பண்புகளை வழங்கியுள்ளார், மேலும் இவை பரம்பரை பரவும். ஆகவே, ஆளும், கற்பித்தல் மற்றும் விசுவாசத்தைப் பிரசங்கித்தல் போன்ற 'உன்னதமான' தொழில்களை மேற்கொள்ளும் உரிமையும் பொறுப்பும் அவர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு. [5]

அஜ்லாப்பை உள்ளார்ந்த வெறுக்கத்தக்கதாகவும், தளமாகவும் ஆக்கியதாக கடவுள் கருதப்படுவதால், அவற்றை ஊக்குவிப்பது தெய்வீக திட்டத்தின் முற்றிலும் மீறலாக இருக்கும். 'தாழ்ந்த மற்றும் குறைந்த பிறப்பைக் கொண்டுவருவதை ஊக்குவிப்பதில்', பரணி வாதிடுகிறார், 'இந்த உலகில் எந்த நன்மையும் இல்லை, ஏனென்றால் படைப்பின் ஞானத்திற்கு எதிராக செயல்படுவது விவேகமற்றது'. எனவே, சுல்தான் தனது நீதிமன்றத்தில் அல்லது அரசு சேவையில் ஏதேனும் ஒரு பதவியை அஜ்லாஃபுக்கு வழங்கினால், 'நீதிமன்றமும், ராஜாவின் உயர் பதவியும் இழிவுபடுத்தப்படும், கடவுளின் மக்கள் மன உளைச்சலுக்குள்ளாகி, சிதறடிக்கப்படுவார்கள், அரசாங்கத்தின் நோக்கங்கள் அடையப்பட மாட்டேன், இறுதியாக, நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் ராஜா தண்டிக்கப்படுவார் '. இது சம்பந்தமாக, அவர் நபி கூறப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியத்தைக் குறிப்பிடுகிறார், அதன்படி முஹம்மது, 'நரம்பு ஏமாற்றும்' என்று அறிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஒருவரின் சமூக அந்தஸ்து ஒருவரின் பரம்பரை சார்ந்தது அல்ல என்பதைக் குறிப்பிடுவதற்கு இந்த பாரம்பரியம் விளக்கப்படலாம் என்றாலும், பரானி பாரம்பரியத்தின் ஒரு புதிய விளக்கத்தை துல்லியமாக எதிர் முடிவை பரிந்துரைக்கிறார்,
'நல்ல நரம்பு மற்றும் கெட்ட நரம்பு நல்லொழுக்கத்தையும் தீமையையும் நோக்கி ஈர்க்கிறது', மற்றும் 'நன்கு பிறந்த மற்றும் உன்னதமான ஒரே நல்லொழுக்கமும் விசுவாசமும் தோன்றும், அதே நேரத்தில் குறைந்த பிறப்பு மற்றும் கெட்ட பிறப்பு மனிதனிடமிருந்து துன்மார்க்கமும் அழிவும் மட்டுமே உருவாகின்றன'. அதேபோல், அவர் அஷ்ரப் மேன்மை குறித்த தனது கூற்றை ஆதரிப்பதற்காக ஒரு குர்ஆன் வசனத்தின் (xlix: 13) ஒரு புதிய விளக்கத்தை அளிக்கிறார். கடவுள் பக்தியுள்ளவர்களை மதிக்கிறார் என்று அவர் குர்ஆனை மேற்கோள் காட்டுகிறார், இது கடவுளின் பார்வையில் மேன்மை என்பது ஒருவரின் பக்தியைப் பொறுத்தது, பிறப்பு அல்ல, துல்லியமாக எதிர் முடிவுக்கு வருவதைக் குறிக்கிறது. அவர் சொல்லும் வசனம், '[.] தூய்மையற்ற மற்றும் தூய்மையற்ற-பிறந்த மற்றும் குறைந்த மற்றும் குறைந்த பிறப்பில்,

அஜ்லாஃப் பற்றிய பரானியின் எழுத்துக்கள் மிகவும் தெளிவாகக் குறிப்பிடுவதைப் போல, பல இடைக்கால அஷ்ரப் அறிஞர்கள், 'குறைந்த பிறப்பு' பற்றிய பொதுவான புரிதலைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். அதன்படி, இந்த கூற்றை நியாயப்படுத்த, அவர்கள் குர்ஆனை ஒரு கடுமையான படிநிலை சமூக ஒழுங்கை அனுமதிப்பதாக விளக்கினர், தெய்வீக விருப்பத்திற்கு உட்பட்ட அஜ்லாப்பின் கீழான அந்தஸ்துடன். சமகால இந்திய முஸ்லீம் அறிஞரும், 'தாழ்ந்த' சாதி முஸ்லீம் அமைப்பின் ஆர்வலருமான எச்.என்.சாரி குறிப்பிடுகையில், இது குர்ஆனின் ஆழமான 'இஸ்லாமிய-அல்லாத' வாசிப்பைக் குறிக்கிறது, இது அனைத்து முஸ்லிம்களின் சமத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகிறது மற்றும் பக்தியைக் குறிக்கிறது கடவுளின் பார்வையில் தகுதிக்கான ஒரே அளவுகோல். ஆனாலும், அன்சாரி மேலும் கூறுகிறார்,

இன்று சில எழுத்தாளர்கள் கூறுவது போல், இடைக்கால இந்தியாவில் ஒரு கடுமையான படிநிலை இந்து சமூகத்திற்கு எதிராக ஒரு உறுதியான சமத்துவ முஸ்லீம் சமூகம் முன்வைக்கப்படுவது கற்பனைக்குரியது அல்ல. அதேபோல், சமத்துவ இஸ்லாத்தின் மீது படிநிலை இந்து மதத்தின் மோசமான தாக்கத்தின் விளைவாக முஸ்லிம்களிடையே சாதி மற்றும் சமூக வரிசைமுறை இருப்பதற்கான விளக்கமும் இல்லை. முஸ்லிம்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளில் பரந்த இந்து சமுதாயத்தின் தாக்கம் வெளிப்படையானது என்றாலும், மதத்தின் படிநிலை கருத்துக்கள் மற்றும் பரணியின் எழுத்துக்களில் பிரதிபலிக்கும் நெறிமுறை சமூக ஒழுங்கின் முகத்தில், பொருத்தமான 'இஸ்லாமிய' அனுமதியை வழங்க முற்படுவதன் மூலம் சமூக வரிசைமுறையை மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் முஸ்லீம் உயரடுக்கு சமமான முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தது என்பது வெளிப்படையானது. 'இஸ்லாமிய' சொற்களில் சாதியை நியாயப்படுத்துவதற்கான முயற்சி, 'கஃபா' என்ற கருத்தின் மூலம் உலமாக்களால் மேலும் உத்வேகம் அளித்தது, இப்போது நாம் திரும்பி வருகிறோம்.
Image result for muslimah shadow

Tuesday, September 3, 2019

மிருணாள் சென் குறித்து அவரது மகன் நினைவு கூருகிறார்மிருனல் சென்: ஒரு மகன் நினைவு கூர்ந்தார்
புகழ்பெற்ற திரைப்படத் தயாரிப்பாளரான மிருனல் சென் (மே 14, 1923-டிசம்பர் 30, 2018), அவரது சமகாலத்தவர்களான சத்யஜித் ரே மற்றும் ரித்விக் கட்டாக் போன்றவர்களை உலக அரங்கில் பெங்காலி இணை சினிமாவை எடுத்த பெருமைக்குரியவர். ரே மற்றும் கட்டக்கின் படைப்புகளைப் போலவே அவரது படங்களும் சமூக யதார்த்தத்தின் கலை சித்தரிப்புக்காக தனித்து நின்றன. 

இந்த பிரத்யேக நேர்காணலில், மிருனல் செனின் ஒரே மகன் குணால் சென், தனது தந்தையின் 'போந்து', அவரது நடிகை தாய் கீதா சென் மற்றும் அவர்களுடன் வளர்ந்து வரும் ஆண்டுகள் பற்றிய சில நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார். பகுதிகள்: 

ஐ.என்.ஏ பூரி: அவரது படங்களின் முக்கியத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில், மிருனல் செனின் காந்தர் ஒரு அபூர்வமான புறப்பாடாகும், ஏனெனில் இது உறவின் சிக்கலான தன்மையை ஆய்வு செய்தது. ஆனாலும், 'நான் ஏக்கத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறேன்' என்று சொல்ல விரும்பிய ஒரு மனிதர் இது. குணால், உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை வரைந்து, அவரது சினிமா கதைகளின் ஒரு பகுதியாக மாறிய ஒரு கணம் அல்லது மனநிலை எப்போதாவது இருந்ததா? 

குணால் சென்: உண்மை, என் தந்தை ஏக்கம் வெளிப்படையாக விரும்பவில்லை, அதில் ஒருபோதும் ஈடுபடவில்லை . ஃபரித்பூரில் தனது குழந்தைப் பருவத்தைப் பற்றிய கதைகளைச் சொல்வதை அவர் விரும்பினார், ஆனால் அவை ஏக்கம் நிறைந்த கதைகள் அல்ல, அவருடைய நண்பர் ரித்விக் கட்டாக் போலல்லாமல், அவர் பிரிவினையால் கணிசமாக பாதிக்கப்படவில்லை. அவர் தனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் கல்கத்தாவுக்கு வந்து அதை தனது வீடாக ஏற்றுக்கொண்டார். தனிப்பட்ட முறையில், நான் ஏக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன், ஆகவே, ஏக்கம் குறித்த அவரது அக்கறையின்மை உண்மையானதா, அல்லது அவர் உணர்வுபூர்வமாக ஏதாவது பயிற்சி செய்ய முடிவு செய்தாரா என்பதை நான் அடிக்கடி ஆராய முயற்சித்தேன். நாம் ஒருபோதும் உறுதியாக இருக்க முடியாது, ஆனால் அவர் தனது கடந்த காலத்தைப் பற்றி உண்மையிலேயே விரும்பத்தகாதவர் என்று நான் நினைக்கிறேன். 

இருப்பினும், நேரம், நிகழ்காலம் மற்றும் கடந்த காலங்கள் அவரது படங்களில் வலுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. அவர் அடிக்கடி சொல்வது போல், அவர் காலத்தால் இயக்கப்படுகிறார், மேலும் அவரது சமூக-அரசியல் சூழலுக்கு பதிலளித்தார். அவருக்கும் வரலாற்றின் வலுவான உணர்வு இருந்தது மற்றும் வரலாற்றின் சூழலில் விஷயங்களைக் காண முயற்சித்தேன் என்று நினைக்கிறேன். 

அவர் கல்கத்தாவில் கல்லூரி மாணவராக இருந்தபோது, ​​ரவீந்திரநாத் தாகூரின் மரணத்தைக் கண்டார். ஆயிரக்கணக்கானவர்களைப் போலவே, அவர் தனது இறுதி ஊர்வலத்தைக் காணச் சென்றார். அங்கு, இந்த கூட்டத்தின் முழுமையான குழப்பத்தில், ஒரு மனிதன் ஒரு சிறு குழந்தையின் இறந்த உடலை தகனத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல தீவிரமாக முயற்சிப்பதை அவதானித்தான். கூட்டம் அவரைச் சுற்றித் தள்ளியது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தாகூர் இறந்த நாளான பைஷே ஷ்ரவன் ( ஷ்ரவணாவின் 22 வது நாள்) என்ற திரைப்படத்தை உருவாக்கினார் இந்த படத்தில் அந்த படத்தில் ஜோடி திருமணம் செய்து கொண்ட நாள். அவர் ஏன் அந்த குறிப்பிட்ட தேதியைத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று மக்கள் அடிக்கடி ஆச்சரியப்பட்டார்கள், இது அவருடைய இந்த நினைவு என்று நான் நினைக்கிறேன், இந்த ஒரு நபருக்கு, தாகூரின் மரணம் ஒன்றும் அர்த்தமல்ல.

1977 ஆம் ஆண்டில், எனது பெற்றோர் இருவரும் முதல் முறையாக சீனா சென்றனர். மாவோ இறந்த உடனேயே இது நடந்தது. பெய்ஜிங்கில் அவர்கள் மாவோவின் கல்லறையைப் பார்க்கச் சென்றனர். அங்கே, என் அம்மா அழுவதை என் தந்தை கவனித்தார். கல்கத்தாவில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களைப் பற்றி யோசிப்பதாக அவர் பின்னர் கூறினார், இந்த மனிதருக்காக தங்கள் உயிரைத் தியாகம் செய்தார், அங்கே படுத்துக் கொண்டார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் மஹாபிருதிபி என்ற ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்கினார், அங்கு ஒரு அரசியல் முடிவு ஒரு தவறு என்று நாம் எவ்வளவு எளிதில் பின்னோக்கிச் சொல்ல முடியும் என்பதும், தங்கள் உயிரைக் கொடுத்தவர்களை எளிதில் ஒதுக்கித் தள்ளுவதும் ஆகும். ஐரோப்பாவில் கம்யூனிசம் நொறுங்கிக்கொண்டிருந்தபோது இந்த படத்தில் உள்ள தாய் தன்னைக் கொன்றார். எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் காவல்துறையினரால் கொல்லப்பட்ட தனது இளைய மகனைப் பற்றி அவள் நினைத்தாளா? 

ஐ.என்.ஏ பூரி: ஃபெடரிகோ ஃபெலினி கூறினார்: எங்கள் பிளாட்டில்ஒரு டிவி செட் உள்ளது. இது ஒரு ஊடுருவும் நபர் போன்றது. நான் வீட்டிற்கு வரும்போது சில சமயங்களில் அதை அணைத்துவிடுவேன்… ஆரவாரமான விளம்பரங்களால் எனது படங்கள் குறுக்கிடப்பட்டால் அது அருவருப்பானது. ' மிருனல் சென் தனது உள்நாட்டு இடத்தில் பிரபலமான கலாச்சாரத்தின் தாக்குதலை எவ்வாறு சமாளித்தார்? அல்லது வணிக சினிமா மற்றும் பஜார் கலையுடன்? 

குணால் சென்: அவர் தொலைக்காட்சியின் ரசிகர் அல்ல, ஃபெலினியைப் போலவே, ஒரு படம் விளம்பரங்களில் குறுக்கிடப்பட்டபோது வெறுத்தார். அவர் தொலைக்காட்சிக்காக 13 குறும்படங்களின் தொடரை உருவாக்கினார் ( கபி டோர், கபி பாஸ் ), ஆனால் படங்களை தடையின்றி காட்ட அதிகாரிகள் ஒப்புக் கொண்டனர். ஒரு திரைப்படத்தைப் பார்ப்பதற்கான சரியான வழி இருண்ட தியேட்டரில் இருப்பதாக அவர் நம்பினார், அங்கு உங்கள் வாழ்க்கை அறையில் ஒரு தொலைக்காட்சியைக் காட்டிலும், நிஜ உலகத்தைப் பற்றி ஒருவர் தற்காலிகமாக மறந்துவிடலாம், அங்கு ஒருவர் தொடர்ந்து சூழலை நினைவுபடுத்துகிறார். 

பொதுவாக, அவர் பிரபலமான சினிமாவில் ஆர்வம் காட்டவில்லை, அதை முற்றிலும் புறக்கணித்தார். அத்தகைய திரைப்படங்கள் இருந்த சில திரையுலகக் கூட்டங்களில் இருந்தபோது, ​​முக்கிய திரைப்பட நட்சத்திரங்களின் பெயர்களை என் அம்மா அடிக்கடி அவரது காதுகளில் கிசுகிசுக்க வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டேன். இருப்பினும், இந்த உலகத்திற்கு அவர் அளித்த எதிர்வினை அலட்சியம் மற்றும் எந்த வகையான விரோதமும் அல்ல. எங்கள் வீட்டில் தொலைக்காட்சி சில நேரங்களில் இந்த வகை நிரலாக்கங்களுடன் இணைக்கப்பட்டது, அவர் எப்போதாவது அவர்களை ஆர்வமுள்ள ஆர்வத்துடன் பார்ப்பார், மேலும் அதைப் பார்ப்பவர்களை வினோதமான கேள்விகளுடன் தொந்தரவு செய்வார். 


ஐ.என்.ஏ பூரி: சாமிக் பந்தோபாத்யாயுடனான உரையாடலில், மிருனல் சென் கூறினார்; “நான் கல்கத்தாவில் செய்யப்பட்டுள்ளேன். கல்கத்தா என்னை வடிவமைத்துள்ளது, என்னை ஊக்கப்படுத்தியது, என்னை விரக்தியடையச் செய்தது, என்னை அழ வைத்தது, சிரிக்க வைத்தது, என்னை சிந்திக்க வைத்தது, என்னைத் தூண்டியது. எனது சமகால உணர்திறன், கல்கத்தாவில் நான் இருந்ததிலிருந்து வளர்ந்துள்ளது, எனது எல்லா படங்களையும் தயாரிப்பதில் இறங்கியுள்ளது. ”ரெய்ன்ஹார்ட் ஹாஃப் சென் குறித்து ஒரு ஆவணப்படம் தயாரித்து அவரது சூழலை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தபோது, ​​அவர் சமீபத்தில் அகேலரை படமாக்கிய கிராமத்திற்கு வருகை தந்தார் சந்தனே . ஒரு நகரத்துடனான இந்த நெருக்கமான ஈடுபாடும் அதன் அரசியலும் பல ஆண்டுகளாக மாறியதா? அவர் படிப்படியாக தன்னைத் தூர விலக்கிக் கொண்டு, இடது நிறுவனத்திற்கு எதிராக தனது நிலைப்பாட்டை மறுவரையறை செய்தாரா?

குணால் சென்:நகரத்துடனான அவரது தொடர்பு மிகவும் வலுவாக இருந்தது. அவர் நகர்ப்புறத்தின் கருத்தை நேசித்தார், மேலும் கல்கத்தா இந்த யோசனையின் பொருள்மயமாக்கல் ஆகும். நகரம் அவரது பல படங்களில் தோன்றியது, பெரும்பாலும் அவை ஒரு பின்னணியை விட அதிகமாக இருந்தன. ஆனாலும், நகரத்தின் உடல் விவரங்களில் அவர் ஆர்வம் காட்டவில்லை. உதாரணமாக, அவரது படங்களில் கதாபாத்திரங்கள் சில நேரங்களில் நகரத்தின் உண்மையான அமைப்பை மீறும் என்று யாராவது சுட்டிக்காட்டினால் அவர் கோபப்படுவார். ஒரு கூரை போன்ற நகரத்தை அதிக உயரத்தில் இருந்து சுடும் போது, ​​குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மரங்களைக் கொண்ட ஒரு காட்சியைக் கண்டுபிடிக்க அவர் முயற்சிப்பார். அவர் மரங்களை விரும்பாததால் அல்ல, ஆனால் அது ஒரு நகரத்தைப் பற்றிய அவரது யோசனைக்கு பொருந்தவில்லை. ரோட்டரி-டயல் தொலைபேசியை டயல் செய்யும் ஒரு விரலின் பதற்றத்தை அவர் விரும்பியதால், அவர் தனது படங்களில் புஷ்-பட்டன் தொலைபேசிகளை விரும்பவில்லை. அரசியலைப் பொறுத்தவரை, அவர் எப்போதும் இடதுசாரிகளில் இருந்தார், ஆனால் அவர் தன்னை ஒரு "தனியார் மார்க்சிஸ்ட்" என்று அழைக்க விரும்பினார். ஸ்தாபனத்தின் அரசியல் நிறத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அவர் எப்போதும் கேள்வி எழுப்பினார். அவரது முதல் வெளிநாட்டு பயணம் 1965 இல் சோவியத் யூனியனுக்கான பயணம் என்று எனக்கு நினைவிருக்கிறது, மேலும் அவர் பல சந்தேகங்களுடனும் விமர்சனங்களுடனும் திரும்பி வந்தார், இது கல்கத்தாவில் உள்ள அவரது இடதுசாரி நண்பர்கள் பலருடன் சரியாகப் போகவில்லை. ஆளும் இடது கட்சி அவர்கள் மனநிறைவு மற்றும் சர்வாதிகாரத்தை பெறுவதாக உணர்ந்ததால் அவர் விமர்சித்தார். இந்த வகையான சுயவிமர்சனம் அவரது படத்தின் மைய ஆய்வறிக்கையாக இருந்தது ஆளும் இடது கட்சி அவர்கள் மனநிறைவு மற்றும் சர்வாதிகாரத்தை பெறுவதாக உணர்ந்ததால் அவர் விமர்சித்தார். இந்த வகையான சுயவிமர்சனம் அவரது படத்தின் மைய ஆய்வறிக்கையாக இருந்தது ஆளும் இடது கட்சி அவர்கள் மனநிறைவு மற்றும் சர்வாதிகாரத்தை பெறுவதாக உணர்ந்ததால் அவர் விமர்சித்தார். இந்த வகையான சுயவிமர்சனம் அவரது படத்தின் மைய ஆய்வறிக்கையாக இருந்ததுபடடிக் , ஆனால் விமர்சனத்திற்கும் அவதூறுக்கும் இடையிலான மெல்லிய கோட்டை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். 

ஐ.என்.ஏ பூரி: சமகால காலங்களுடன் படிப்படியாக, 1986 ஆம் ஆண்டில், மிருனல் சென் கூறினார்: “அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் விரைவான வளர்ச்சியுடன் முன்னேறும் உலகில் வாழும் ஒருவர், நான் ஒரு புதிய வடிவத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்பதற்கான காரணத்தை நான் காணவில்லை கலை வெளிப்பாடு. மேலும், மீதமுள்ள உறுதி, நான் சினிமாவின் காரணத்தை விட்டு வெளியேறப் போவதில்லை. ”குணால், உங்கள் சொந்த படைப்புகளைப் பற்றி எங்களிடம் கூறுங்கள், இது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பற்றிய உங்கள் தந்தையின் கருத்துக்களை ஓரளவு மாற்றியிருந்தால்? 1986 வாக்கில், நீங்கள் ஏற்கனவே சிகாகோவில் குடியேறினீர்கள், உங்கள் சொந்த ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி அறிவியலில் உங்கள் சொந்த ஆர்வத்தால் தெளிவாகப் பாதிக்கப்பட்டது.

குணால் சென்: சினிமாவில் உயர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது குறித்து நாங்கள் பல விவாதங்களையும் வாதங்களையும் நடத்தியுள்ளோம் . நான் கல்கத்தாவில் இருந்தபோது தொடங்கியது, பின்னர் நான் சிகாகோவுக்குச் சென்றபின் தொலைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல்களில் தொடர்ந்தேன். பெரிய பட்ஜெட் ஹாலிவுட் வகை சினிமாவுக்கு என் தந்தைக்கு ஒவ்வாமை பிடிக்கவில்லை. மிகச் சிறிய பட்ஜெட்டில் திரைப்படங்களை உருவாக்க அவர் விரும்பினார். சில நேரங்களில் அவர் முன்மொழியப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்தை குறைக்க தனது நிதியாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். 

ஏனென்றால், படைப்பு சுதந்திரத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரே வழி பட்ஜெட்டை மிகக் குறைவாக வைத்திருப்பதன் மூலம் தான் என்று அவர் நம்பினார், இதனால் செலவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான பொறுப்பு மற்றும் குற்றத்தின் அளவைக் குறைப்பார். பெரிய பட்ஜெட்டில் படம் தயாரிக்கும் எவரும் சமரசம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் உறுதியாக நம்பினார். 

அதிக உயர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திய படங்களுக்கு அதிக செலவு தேவைப்படுவதால், அவர் அந்த வகை சினிமாவில் அக்கறை காட்டவில்லை, மேலும் அவை தாழ்ந்தவையாகக் கருதப்பட்டன. நான், மறுபுறம், தொழில்நுட்பத்தை நேசித்தேன். நான் என் பி.எச்.டி. செயற்கை நுண்ணறிவில், மற்றும் ஒரு பொழுதுபோக்காக நான் மின்னணுவியலுடன் கலந்தேன்.

எனது கருத்து என்னவென்றால், படைப்பு சுதந்திரம் மற்றும் குறைந்த பட்ஜெட் பற்றிய வாதத்தை நாங்கள் ஒதுக்கி வைத்தால், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பாளரை வேறுவிதமாக சாத்தியமில்லாத விஷயங்களைச் செய்ய அனுமதிக்கின்றன. அகிரா குரோசாவாவின் ட்ரீம் திரைப்படத்தில் நான் அடிக்கடி வான் கோ காட்சியைப் பயன்படுத்தினேன் , அங்கு அவர் தனது கதாபாத்திரத்தை வான் கோ ஓவியங்களுக்குள் செல்லும்படி அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தினார். என் தந்தை அந்த படத்தை நேசித்தார், எனவே இந்த தொழில்நுட்பம் இல்லாமல் இந்த அழகான காட்சியை உருவாக்க முடியாது என்று நான் வாதிட்டேன், மேலும் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் மலிவான த்ரில்லர்களை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல, வலது கையில் ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதையும் இது நிரூபிக்கிறது. உதாரணமாக, அவர் 3D தொழில்நுட்பங்கள் மீது மிகவும் சந்தேகம் கொண்டிருந்தார். ஒலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது பல தீவிர திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களிடையே அதே வகையான எதிர்ப்பு இருந்தது என்று நான் வாதிட்டேன், மேலும் வண்ணப் படம் கிடைத்தது. 

இந்த தொழில்நுட்பங்களின் ஆரம்ப பயன்பாடுகள் கச்சா மற்றும் முற்றிலும் வணிக ரீதியானவை, ஆனால் சில திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் அவற்றுக்கான ஆக்கபூர்வமான பயன்பாடுகளைக் கண்டறிந்தனர். எனவே, 3 டி படப்பிடிப்பிலும் இது நடக்க வேண்டும். இறுதியில் அவர் தனது எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டார், ஒரு கட்டத்தில் அவர் தனது ஒரு படத்தில் கணினி சார்ந்த அனிமேஷனைப் பயன்படுத்துவதற்கான திட்டத்தையும் கொண்டிருந்தார், ஆனால் அது ஒருபோதும் நடக்கவில்லை. மிக வயதான காலம் வரை அவர் எப்படி மனதில் நெகிழ்வாக இருக்க முடியும் என்பது எனக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. இருப்பினும், நான் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும், 3D தொழில்நுட்பங்களின் முதல் ஆக்கபூர்வமான பயன்பாட்டிற்காக நாங்கள் இன்னும் காத்திருக்கிறோம். 


கீதா சென் மற்றும் மிருனல் சென்


ஐ.என்.ஏ பூரி: உங்கள் குழந்தைப் பருவத்திற்குச் செல்லும்போது, ​​குடும்பம் உங்கள் பெற்றோரையும், உங்கள் தந்தை ஏற்கனவே ஒரு புகழ்பெற்ற திரைப்படத் தயாரிப்பாளரையும், உங்கள் தாயார் கீதா சென், ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகையையும் கொண்டிருந்தது; உங்களுடைய தாயின் உறவினர் அனுப் குமாரும் வீட்டில் வசித்து வந்தார். எங்கள் பள்ளியிலும் (பத பவன்) மற்றும் பிற இடங்களிலும் உங்கள் குடும்பத்தினரை சந்திக்க எங்களுக்கு அடிக்கடி சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தன, மேலும் இரண்டு நாட்கள் ஒரே மாதிரியாக இல்லாத ஒரு வீடு எப்படி இருக்கும் என்று அடிக்கடி ஆச்சரியப்பட்டோம். 50 களின் பிற்பகுதியில் கல்கத்தாவில் வளர்ந்து வந்த உங்கள் குழந்தைப்பருவம் எவ்வளவு வித்தியாசமானது? 

குணால் சென்: என்னைச் சுற்றியுள்ள பல படைப்பாளிகளுடன் ஒரு வீட்டில் வளர நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. என் தந்தை அவரது ஆடாக்களை நேசித்தார், எங்கள் வாழ்க்கை அறை எப்போதும் அவரது நண்பர்களால் நிரம்பியிருந்தது, அவர்களில் பலர் நம்பமுடியாத பிரகாசமான மற்றும் படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள். எழுபதுகள் வரை அவர்கள் நிதி ரீதியாக மிகவும் மோசமாக இருந்தனர், ஆனால் என் மாமா அனு, அதன் சுமைகளை உணராமல் என்னைப் பாதுகாத்தார். ஆகையால், நான் ஒரு படைப்பு வீட்டின் நேர்மறையான பக்கத்தை மட்டுமே அனுபவித்து வளர்ந்தேன், ஆனால் வறுமையின் வலி இல்லாமல்.

என் தந்தை ஒருபோதும் என்னை எந்த குறிப்பிட்ட வகையிலும் வடிவமைக்க முயற்சிக்கவில்லை. நான் முழுமையான சுதந்திரத்தைப் பெற்றேன், சுயாதீனமாக சிந்திக்க அவர் என்னைக் கற்பிக்க முயற்சிக்கவில்லை, இது நானே சிந்திக்க வேண்டும் என்று மறைமுகமாக எனக்குக் கற்பிப்பதன் விசித்திரமான விளைவைக் கொண்டிருந்தது. வித்தியாசமாக சிந்திப்பதில் ஆரம்பகால பெருமையை வளர்த்துக் கொண்டேன். யாராவது சொன்னது எதுவாக இருந்தாலும், அதற்கு முரணான இயல்பான விருப்பம் எனக்கு இருந்தது. நான் படங்களுக்குச் செல்லவில்லை என்று பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அது ஏன் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, நான் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் மீது ஒரு மோகத்தை வளர்த்துக் கொண்டேன் என்பதைத் தவிர, ஆனால் எனது வீட்டுக்கு வெளியே உள்ள அனைவரும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்ததைவிட வித்தியாசமாக செயல்பட ஆழ் மனதில் நான் விரும்பினேன். 

நான் அவரது தொழிலுக்குச் சென்றிருந்தால் என் தந்தை மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்பாரா என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் நான் என்ன செய்யத் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்று அவர் ஏமாற்றமடைந்ததாக நான் ஒருபோதும் உணரவில்லை. மிக சமீபத்தில், நான் கலை செய்யத் தொடங்கியபோது, ​​அவர் இந்த பாதையை விரும்பியதாகத் தோன்றியது. நான் ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பாளராக மாறியிருந்தால் எனது இடைவெளியைப் பெறுவதற்கு எனக்கு எளிதாக நேரம் கிடைத்திருக்கும் என்று அவர் எப்போதுமே அறிந்திருந்தார், ஆனால் அவர் எனது முடிவுகளை நம்பினார். நான் கல்லூரிக்குச் செல்வது அரிதாகவே இருந்தது, நாள் முழுவதும் என் நண்பர்களுடன் வீட்டில் கழித்தேன். திரும்பிப் பார்க்கும்போது, ​​ஒருவேளை அவர் தலையிட்டு என் வழிகளைச் சரிசெய்ய முயற்சித்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அவர் ஒருபோதும் எதுவும் சொல்லவில்லை. பல மக்கள் வளர அதிக சுதந்திரம் கோரலாம் என்று நான் நினைக்கவில்லை.

ஐ.என்.ஏ பூரி: நாங்கள் பதா பவனில் முதன்முதலில் சந்தித்தபோது, ​​புதிய சிந்தனையையும், வாழ்க்கையில் ஒரு முற்போக்கான அணுகுமுறையையும் ஊக்குவித்த புதிய பள்ளியில் நீங்கள் முதல் குழுவாக இருந்தீர்கள், நீங்கள் மற்றவர்களில் ஒருவராக இருந்தீர்கள். பின்னோக்கிப் பார்த்தால், ஆசிரியர்கள் ஊக்குவித்த கலாச்சாரம் இதுதான், நாங்கள் நன்கு அறியப்பட்ட வெளிச்சங்கள் தங்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பினால், அவர்கள் வாழ்க்கையில் தங்கள் சொந்த வழிகளைப் பின்பற்றுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தது. சந்தீப் ரே உங்கள் வகுப்பு சகாவாக இருந்தார், மற்றவர்களுடன், தபஸ் செனின் மகனா? 

குணால் சென்: ஆமாம், எங்கள் பள்ளி ஒளிரும் குழந்தைகள் நிறைந்திருந்தது. சந்தீப் ரே எனக்கு ஒரு வருடம் மூத்தவர். தபஸ் செனின் மகன் ஜாய் மற்றும் கிஷோர் குமாரின் மகன் அமித் கங்குலி ஆகியோர் எனது வகுப்பில் இருந்தனர். எங்கள் வகுப்பு அளவுகள் அந்த நாட்களில் மிகவும் சிறியதாக இருந்தன, ஒரு வகுப்பில் ஒரு டஜன் மாணவர்களுக்கு மேல் இல்லை. வளிமண்டலம் கண்கவர் திறந்த மற்றும் ஆக்கபூர்வமாக இருந்தது. ஒருபோதும் முறையான கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை, ஆனால் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும். எனக்கு நினைவிருக்கிறது, எங்கள் இளம் பருவத்தில், எங்கள் இடைவேளையின் போது கருப்பு பலகையில் கலையை உருவாக்குவதன் மூலம் எங்கள் வகுப்பில் உள்ள சிறுமிகளை கவர முயற்சித்தோம்.

இந்த பள்ளியின் முதல் ஆண்டு முடிவில், நான் ஐந்தாம் வகுப்பில் இருந்தேன், மூன்று மாணவர்களின் வகுப்பில் நான் முதலிடம் பிடித்தேன். நான் மிகவும் சாதாரணமான மாணவனாக இருந்தேன், எனவே இந்த சாதனையை மிகச் சிறிய வகுப்பில் மட்டுமே என்னால் அடைய முடிந்தது. அதே ஆண்டு சந்தீப் ரே மூன்று அல்லது நான்கு வகுப்புகளில் முதலிடம் பிடித்தார். பரிசு விநியோக நாளில், சத்யஜித் ரே எனது சாதனைக்கு எனது தந்தையை வாழ்த்தினார். என் தந்தை “முதல் முறை” என்றார். பின்னர் அவரை வாழ்த்துவதன் மூலம் அவர் மறுபரிசீலனை செய்தார், அதற்கு திரு. ரே பதிலளித்தார், "முதல் முறையாக". தற்செயலாக, வர்க்க அளவுகள் அதிகரித்தவுடன் நம்மில் யாராவது இந்த செயல்திறனை மீண்டும் மீண்டும் செய்ய முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. 


மிருனல் சென் மற்றும் குணால் சென் கேன்ஸில்


ஐ.என்.ஏ பூரி: நீங்கள் போந்து என்று அழைத்த உங்கள் தந்தையைப் பற்றி நீங்கள் நினைவுபடுத்தும் சில நிகழ்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். 

குணால் சென்: நான் அவரை போந்து என்று அழைத்தேன், ஆனால் அவர் என்னை பாபு என்று அழைத்தார். எனது தந்தை, எனது தந்தை சத்யஜித் ரே, ரித்விக் கட்டக் ஆகிய மூன்று சமகாலத்தவர்களுக்கும் தலா ஒரு மகன் இருந்ததும், நாங்கள் மூவரும் ஒரே புனைப்பெயரைப் பகிர்ந்து கொண்டோம் - “பாபு”. இது ஒருவரால் கற்பனை செய்யக்கூடிய மிகவும் ஆர்வமற்ற மற்றும் பொதுவான பெங்காலி புனைப்பெயர்களில் ஒன்றாகும். இந்த மூன்று தந்தையர்களும் தங்கள் மகன்களுக்கு பெயரிடுவதற்கு எவ்வளவு செலவிட தயாராக இருந்தார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது. 

நான் ஏன் அவரை போந்து என்று அழைத்தேன் என்று யாரும் நினைவுபடுத்தவில்லை. சிலர் இந்த கடைசி வரிசை பெறப்பட்டுள்ளதாக அவர் ஊகம் முயற்சி அபுர் சன்சார் எங்கே அப்புவின் அவரது தோள்பட்டை அவரை சுமந்து போது, தந்தை, அவனது இளைய மகனான சொல்கிறது "நாங்கள் நண்பர்கள் (Bondhu) உள்ளன". இருப்பினும், இந்தத் திரைப்படம் மிகவும் செய்யப்பட்டது நான் அவரை அழைக்க ஆரம்பித்த பிறகு. 

இப்போது இதைப் பற்றி பேச எனக்கு அசிங்கமாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் நான் குழந்தையாக இருந்தபோது இந்த உண்மையைப் பற்றி நான் வெட்கப்பட்டேன். நான் அவரை போந்து என்று அழைத்ததை என் நண்பர்கள் யாரும் கண்டுபிடிப்பதை நான் விரும்பவில்லை. ஆனாலும், இதை “பாபா” போன்ற ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக மாற்ற முடியவில்லை. ஒரு நாள், எனக்கு பத்து வயதாக இருந்தபோது, ​​ஒரு மாலை என் தந்தை என்னையும் என் நண்பர்களையும் தனது வாடகை வேனில் அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறினார், ஆற்றங்கரையில் சரஸ்வதி சிலைகளை மூழ்கடிப்பதைக் காணலாம். நாங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருந்தோம். பார்வை முடிந்ததும், வேன் எங்களை மெட்ரோ சினிமாவுக்கு அடுத்த ஒரு குறுகிய பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது. சிறிய சாப்பிடும் இடங்களின் வரிசை இருந்தது, என் தந்தை எங்களுக்கு குல்பி மலாய்களுக்கு உணவளித்தார். வேன் கடையில் இருந்து சிறிது தொலைவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது, உணவு வேனில் எங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது. என் தந்தை கடையில் பில்களை செலுத்திக்கொண்டிருந்தார். திடீரென்று என் நண்பர் ஒருவர் தண்ணீர் குடிக்க விரும்பினார், அதை ஏற்பாடு செய்யச் சொன்னார். நான் வேனில் இருந்து இறங்க வேண்டியதில்லை, ஆனால் என் தந்தையாக இருப்பதால், பொறுப்பு என்னுடையது, என்னுடையது மட்டுமே. இது ஒரு பெரிய நெருக்கடி - நான் அவரை எப்படி அழைக்க வேண்டும். வாழ்நாள் முழுவதும் கிண்டல் செய்வதைப் பற்றி நான் பயந்ததால் என்னால் “போந்து” என்று கத்த முடியவில்லை. அவரை "பாபா" என்று அழைப்பதை என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை. நிறைய சிந்தனைகளுக்குப் பிறகு நான் என் மனதை உருவாக்கி "மிருனல்-டா" என்று கத்தினேன்! இன்று எனது நண்பர்கள் அனைவரும் அவரை "மிருனல்-டா" என்று அழைக்கிறார்கள். 

ஐ.என்.ஏ பூரி: உங்கள் தந்தை காலமான பிறகு, அவரது வாழ்க்கையை கொண்டாட நாங்கள் சமீபத்தில் கூடிவந்தபோது, ​​கொல்கத்தாவின் கார்க்கி சதனில், நிற்க இடம் இல்லை. திரைப்பட நடிகர்கள், நடிகைகள் மற்றும் இயக்குனர்களைத் தவிர, பல, பல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், வயதானவர்கள் மற்றும் பலவீனமானவர்கள், இறுதி மரியாதை செலுத்துவதற்காக தூரத்திலிருந்து வந்திருந்தனர், அவர் ஒவ்வொரு குழுவினருடனும் எவ்வளவு தாராளமாக இருந்தார் என்ற நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். கேட்க கவனமாக இருக்கும். தருண் மஜும்தார், மாதாபி முகர்ஜி மற்றும் பலரின் அஞ்சலிகளைக் கேட்பது மனதைக் கவரும். சகாக்கள் அவரது நகைச்சுவை மற்றும் வேடிக்கையான உணர்வைப் பற்றி பேசியதால், அந்த ஆடிட்டோரியத்தில் மிகுந்த உணர்வு வருத்தமல்ல, ஆனால் கேளிக்கைக்கு சமமானதாக இருந்தது. கடைசி வரை ஒருபோதும் சமரசம் செய்யாத, தன்னை எப்படி சிரிக்க வேண்டும் என்று அறிந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. 

குணால் சென்: என் தந்தை என்னையும் என் அம்மாவையும் அவரது மரணத்தை ஒரு காட்சியாக பார்க்க வேண்டாம் என்று பலமுறை கூறினார். குறைந்த விசையை வைத்திருக்க எங்களால் முடிந்தவரை சிறந்த முறையில் முயற்சித்தோம். ஆயினும்கூட, முற்றிலும் தன்னிச்சையான எதிர்வினைகள் உண்மையிலேயே மனதைக் கவரும். ஒரு தந்தையைத் தாண்டி அவரைப் பற்றி அதிகம் நினைப்பது எனக்கு கடினம், ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இத்தகைய அரவணைப்பு, நேர்மையுடனும், அன்புடனும் நடந்துகொள்வதைப் பார்த்தபோது, ​​அவர் எத்தனை உயிர்களைத் தொட்டார் என்பதை எனக்கு உணர்த்தியது. அதனால்தான், இங்கே ஒரு முழு வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு மனிதர், அதை முற்றிலும் தனது சொந்த சொற்களின்படி வாழ்ந்தார், அவர் சந்திக்காத மக்களால் நேசிக்கப்பட்டார், மதிக்கப்பட்டார், ஒப்பீட்டளவில் விரைவாக இறந்தார் - இதைவிட ஒருவர் என்ன கேட்க முடியும் என்பதை நான் நினைவுபடுத்த முயற்சிக்கிறேன். 

அதனால்தான், அந்த நிகழ்வில் அவர்கள் என்னிடம் பேசும்படி கேட்டபோது, ​​நான் முதலில் பேசினேன், வேடிக்கையான நிகழ்வுகளைச் சொல்லவும், மாலையின் தொனியை மாற்றவும் முடிவு செய்தேன். அவர் என்ன ஒரு பெரிய மனிதர், அவர் தவறவிடுவார் என்ற பழைய விஷயத்தை எல்லோரும் சொல்ல நான் விரும்பவில்லை. அது ஓரளவிற்கு வெற்றி பெற்றது என்று நினைக்கிறேன். 


மிருனல் செனுடன் இனா பூரி


ஐ.என்.ஏ பூரி: உங்கள் தாயார் கீதா செனின் சில நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்களா? அவர் தனது தலைமுறையின் மிக முக்கியமான நடிகைகளில் ஒருவராக இருந்தார், இல்லையா? கண்டஹாரில் ஷபனா ஆஸ்மியுடன் இணைந்து சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஒரு பெண் 

குணால் சென்: ஆமாம், அவர் ஒரு புத்திசாலித்தனமான நடிகை என்று நினைக்கிறேன். அவள் அதிகமாக நடிக்கவில்லை என்பது எனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு முறையும் என் தந்தைக்கு வெளியே வேறு சில இயக்குனர்கள், அவர்களுடைய ஒரு படத்தில் நடிக்க அவளை அணுகியபோது, ​​ஆரம்பத்தில் அவர் அடிக்கடி ஒப்புக்கொண்டார், இறுதியில் விலகுவதற்கு சில காரணங்களைக் கண்டார். ஆரம்பத்தில், நான் அவளுடைய சாக்குகளை நம்பினேன், ஆனால் பின்னர் நான் அந்த வடிவத்தைக் கண்டேன். அவள் ஏன் அவ்வாறு செய்தாள் என்று எனக்கு ஒருபோதும் புரியவில்லை, ஒருவேளை அவளுக்கும் தெரியாது. நான் அவளுடன் பலமுறை பேசினேன், சாக்குகள் உண்மையானவை என்று அவள் வலியுறுத்தினாள். ஷியாம் பெனகலைத் தவிர, அபர்ணா சென், க ut தம் கோஷ், ரிதுபர்ணா கோஷ் போன்றவர்களுடன் பணிபுரியும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது, ஆனால் இறுதியில் அவர் அவர்களை கைவிட்டார். ஒருமுறை சத்யஜித் ரே, தனது ஒரு படத்தைப் பார்த்த பிறகு, ஒரு நண்பரிடம் அவர் “மிருணலின் சொத்து” என்று கருத்து தெரிவித்தார். அது பல வழிகளில் உண்மை என்று நான் நினைக்கிறேன், அவளுடைய நடிப்பில் மட்டுமல்ல.

என் அம்மா தீவிர கஷ்டத்தின் கீழ் வளர்ந்தார். அவரது தந்தை சுதந்திர இயக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவர் ஏற்கனவே உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தபோது விடுவிக்கப்பட்டார், வழக்கம்போல, பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் ஒரு அரசியல் கைதியை சிறையில் அடைக்க விரும்பவில்லை, அவர் தனது முப்பத்து மூன்று வயதில் விடுவிக்கப்பட்டார். அவர் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு இறந்தார், அவரது இளம் மனைவி மற்றும் மூன்று குழந்தைகளை விட்டுச் சென்றார், அங்கு என் அம்மா மூத்தவர். அப்போதிருந்து அவள் தன் வீட்டுத் தலைவன் மற்றும் முதன்மை ரொட்டி வென்றவள் என்ற பாத்திரத்தை வகிக்க வேண்டியிருந்தது, ஆனால் ஒரு இளம் இளைஞனாக அவளால் என்ன செய்ய முடியும் என்பது மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது, மேலும் குடும்பம் தொடர்ந்து பட்டினியின் எல்லைக் கோட்டில் இருந்தது. ஆதரவிற்காக அவள் உறவினர்களைச் சார்ந்து இருக்க வேண்டியிருந்தது, அவர்களும் மிகக் குறைந்த அளவிலான வழிமுறைகள் என்பதால், இது கடினமான மற்றும் அவமானகரமான வாழ்க்கை. 

ஒரு குழந்தையாக நான் என் அம்மாவுடன் அதிக நேரம் செலவிட்டேன், நான் புரிந்து கொள்ள மிகவும் இளமையாக இருப்பதாக அவள் நினைத்தபோது அவள் என்னிடம் கதைகளைச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தாள். வலி மற்றும் துன்பம், பிரபுக்கள் மற்றும் தியாகம், இழப்பு மற்றும் உயிர்வாழும் கதைகளை அவர் சொன்னார். ஆற்றின் அருகே ஒரு சிறிய நகரத்தில் தனது குழந்தைப் பருவக் கதைகளைச் சொன்னாள். நாம் அனைவரும் கதைகளால் ஆனவர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன், இந்த கதைகளிலிருந்து என் ஒழுக்கமும் என் ஆத்மாவும் உருவாகின. 

ஐ.என்.ஏ பூரி: உங்கள் மீது நீடித்த பதிவுகள் வைத்திருக்கும் படங்களைத் தொடவா ? யோசனைகள், ஸ்டோரிபோர்டுகளை அவர் படமாக்குவதற்கு முன்பு நீங்கள் அந்தரங்கமாக இருந்தீர்களா? அவர் தனது ஸ்கிரிப்டை உங்களுடன் விவாதித்தாரா அல்லது அவரது படங்கள் தொடர்பான எதையும் உங்களுடன் கலந்தாலோசித்தாரா? 

குணால் சென்: எனக்கு பதினைந்து வயது என்பதால், எங்கள் வீட்டு முழு உறுப்பினராக நான் அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன். எல்லாவற்றிலும் எனக்கு சமமான குரல் இருந்தது - சாதாரணமான வீட்டு முடிவுகள், அதே போல் ஆக்கபூர்வமான தேர்வுகள். அந்த நேரத்தில், என் இளம் பருவ தன்னம்பிக்கையில், அது சாதாரணமானது என்று நான் நினைத்தேன், அதற்கு நான் தகுதியானவன். இப்போது, ​​திரும்பிப் பார்க்கும்போது, ​​அது எவ்வளவு அசாதாரணமானது என்பதை நான் உணர்கிறேன், அந்த மரியாதைக்கு நான் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி. 

அப்போதிருந்து, என் தந்தை எப்போதும் தனது ஒவ்வொரு யோசனையையும் என்னுடன் விவாதிப்பார். என் அம்மா. இது ஓரளவுக்கு காரணம், அவரைச் சுற்றியுள்ள மற்றவர்கள் மிகவும் அரிதாகவே விமர்சித்தவர்கள், ஆனால் நாங்கள் மிருகத்தனமாக இருப்போம் என்று அவருக்குத் தெரியும். நிச்சயமாக, அவர் எங்கள் கருத்துக்களுக்கு எதிராக தனது கருத்துக்களைப் பாதுகாக்க முயற்சிப்பார், ஆனால் அவர் அதில் சில மதிப்பைக் கண்டிருக்க வேண்டும், ஏனெனில் அவருடைய முடிவுகள் சில சமயங்களில் எங்கள் விவாதங்களுக்குப் பிறகு மாற்றியமைக்கப்படும். அவரது உரையாடல்களை மாற்றுவதில் என் அம்மா மிகவும் கருவியாக இருந்தார். ஒரு நடிகையாக, ஒரு கதாபாத்திரத்திற்கு என்ன சொற்கள் மிகவும் இயல்பாக வரக்கூடும் என்பதை அவளால் எளிதாகக் காண முடிந்தது. எனது விமர்சனங்களும் பரிந்துரைகளும் மிகவும் கட்டமைப்பு மற்றும் கருத்தியல் சார்ந்தவை. நான் ஒரு இளைஞனாக இருந்தபோது அவை குறிப்பாக அர்த்தமுள்ளவை என்று நான் நினைக்கவில்லை, ஆனால் காலப்போக்கில் நான் கொஞ்சம் முதிர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும், எழுபதுகளின் நடுப்பகுதி முதல் எண்பதுகளின் நடுப்பகுதி வரை அவர் தயாரித்த படங்கள் எனது செல்வாக்கை அதிகம் கொண்டிருந்தன. 

1983 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நாங்கள் சிகாகோவுக்குச் சென்ற பிறகு, இந்த தொடர்பு குறைக்க வேண்டியிருந்தது. அந்த நாட்களில் தொலைபேசி அழைப்புகள் மிகவும் விலை உயர்ந்தவை, எனவே எங்கள் பரஸ்பர நல்வாழ்வின் விசாரணைகளுக்கு அவை மட்டுப்படுத்தப்பட்டன. படிவம், மின்னஞ்சல் பிரபலமடையும் வரை, அவருடைய படைப்பு உலகில் என்னால் ஈடுபட முடியாதபோது எங்களுக்கு ஒரு இடைவெளி இருந்தது. காந்தருக்குப் பிறகு அவர் தயாரித்த சில படங்களில் நேர்மறையான செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் மின்னஞ்சலுக்குப் பிந்தைய காலத்தில், நாங்கள் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளத் தொடங்கினோம், ஆனால் அதற்குள் அவர் பெரும்பாலும் திரைப்படத் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டார். அதன் பிறகு அவர் எழுதிய புத்தகங்களில் நாங்கள் ஒன்றாக வேலை செய்தோம். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் அவர் எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவார், நான் எனது கருத்தை திருப்பி அனுப்புவேன், அவை முன்னும் பின்னுமாக சென்றன. இந்த காலகட்டத்தில், அவர் ஓரிரு ஸ்கிரிப்ட் யோசனைகளை அனுப்பினார், ஆனால் இவை ஒருபோதும் படங்களாக மாற்றப்படவில்லை. 

எனக்கு பிடித்த படங்களைப் பொறுத்தவரை, புவன் ஷோமை அதன் புதுமையான புத்துணர்ச்சிக்காக நான் நேசித்தேன், இன்னும் விரும்புகிறேன் ஒரு இந்திய திரைப்படத்தில் ஆழ்ந்த அரசியல் பகுப்பாய்விற்கு படடிக் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று நான் நினைக்கிறேன் மிடில் கிளாஸ் என்று அர்த்தம் என்ன என்பதை மிருகத்தனமாக சித்தரித்ததற்காக ஏக்டின் பிரதிதின் மற்றும் கரிஜ் ஆகியோரை நான் நேசித்தேன் காந்தர் எனக்கு மிகவும் பிடித்த படங்களில் ஒன்றாகும். கொஞ்சம் விவாதிக்கப்படாத ஒரு படம், சல்சித்ரா , அதன் உள்ளடக்கம் மற்றும் பாணியில் விதிவிலக்காக நவீனமானது என்று நான் நினைக்கிறேன். இதுபோன்ற கதை இல்லாத மற்றும் உணர்ச்சிவசப்படாத பாணியை பார்வையாளர்கள் ஏற்கத் தயாராக இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் ஒருநாள் படம் சிறப்பாக மதிப்பீடு செய்யப்படும் என்று நம்புகிறேன்.


குணால் செனுடன் கீதா சென்


ஐ.என்.ஏ பூரி: உங்கள் இடத்தில் நாங்கள் சந்தித்த மறுநாள், கரிஜின்தயாரிப்பாளர் பழைய அச்சிட்டுகளை மீட்டமைப்பது பற்றி பேசினார், மேலும் பெரும்பாலான படங்கள் ஒரு பின்னோக்கிக்காக கிடைக்கும் என்று நம்பினார். இது அதிக நேரம் எடுக்கும் போது, ​​எதிர்காலத்தில் ஒரு பின்னோக்கி ஏற்பாடு செய்வதற்கான திட்டங்கள் ஏதேனும் உண்டா?

குணால் சென்: இந்தியாவிலும் பிற இடங்களிலும் இதுபோன்ற ஒரு விஷயம் ஏற்பாடு செய்யப்படுவதை நான் காண விரும்புகிறேன். இந்தியாவிலும் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இதுபோன்ற பல முயற்சிகளை நான் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இருப்பினும், ஒரு முழுமையான பின்னோக்கிச் செய்வது ஒன்றாகச் செய்வது மிகவும் கடினம். அவரது பல படங்கள் என்றென்றும் இழக்கப்படுகின்றன. தப்பிப்பிழைத்தவை பெரும்பாலும் நல்ல நிலையில் இல்லை. புனேவில் உள்ள தேசிய திரைப்படக் காப்பகம் அவரது பல படங்களின் நகல்களை டிஜிட்டல் மயமாக்கியது அல்லது மீட்டெடுத்துள்ளது, ஆனால் அவற்றை வெளியே எடுப்பது எப்போதும் மிகவும் எளிதானது அல்ல. காப்பகத்தில் அவர்கள் வைத்திருக்கும் சில படங்கள் ஆங்கிலத்தைத் தவிர வேறு மொழிகளில் வசன வரிகள் அல்லது வசன வரிகள் இல்லை என்பதால், வசன வரிகள் உள்ளன. மற்ற மிகப்பெரிய பிரச்சினை உரிமைகள் உரிமையாகும். எனது தந்தை அவரது பெரும்பாலான படங்களின் உரிமை உரிமையாளர் அல்ல, ஆனால் கரிஜ் போலல்லாமல், உரிமையாளர் இன்னும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இடத்தில், அவரது 90% படங்களுக்கு உரிமையாளர்களை எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இருப்பினும், யாராவது இந்த படங்களை ஒரு பெரிய இடத்தில் திரையிட விரும்பினால், அவர்களுக்கு எழுத்து உரிமையாளரின் அனுமதி தேவை. ஒருமுறை ஒரு சர்வதேச திரைப்பட மறுசீரமைப்பு அமைப்பு அவரது இரண்டு படங்களை மீட்டெடுக்க விரும்பியது, ஆனால் உரிமை உரிமையாளரிடமிருந்து சட்டப்பூர்வ அனுமதியைப் பெறும் வரை அவை தொடராது, அதை நாங்கள் பெற முடியவில்லை.

இளைய தலைமுறையினர் அவரது திரைப்படங்களை ஒரு பெரிய திரையில் காணக்கூடிய பின்னோக்கிப் பார்க்க நான் விரும்புகிறேன், நான் வெகு தொலைவில் இருக்கிறேன், என் அன்றாட வாழ்க்கையில் நான் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறேன், அதுபோன்ற ஒன்றை ஒழுங்கமைக்க முடியும். நிச்சயமாக, நான் எந்த வகையிலும் உதவுவேன், ஆனால் நான் பிரதமராக இருக்க முடியாது. இது நிறைய முயற்சி எடுக்கும், இந்த தூரத்திலிருந்து என்னால் செய்ய முடியாது என்று நிறைய ஓடும்.

ஐ.என்.ஏ பூரி: தயவுசெய்து நீங்களும் நிஷாவும் மிருணல்பாபுடன் கேன்ஸுக்கு சென்ற காலத்தின் நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். 

குணால் சென்: அது 2010 ஆம் ஆண்டில், கேன்ஸை தங்கள் கேன்ஸ் கிளாசிக் பிரிவில் காட்ட கேன்ஸ் முடிவு செய்தார். இது மிகவும் மதிப்புமிக்க இடம், அந்த ஆண்டில் க honored ரவிக்கப்பட்ட மற்ற இயக்குனர்களும் ஜீன் ரெனோயர், லூயிஸ் புனுவல், லுச்சினோ விஸ்கொண்டி, வோல்கர் ஸ்க்லோண்ட்ராஃப், ஜான் ஹஸ்டன், ஆல்ஃபிரட் ஹிட்ச்காக் போன்றவர்கள். எனது தந்தை எப்போதும் கேன்ஸ் மீது ஆழ்ந்த அன்பு கொண்டிருந்தார், அதில் கலந்து கொண்டார் பல முறை அவரது படங்களுடன் அல்லது நடுவர் மன்ற உறுப்பினராக. கடைசியாக ஒரு முறை அங்கு செல்ல அவர் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார் என்பதை என்னால் காண முடிந்தது. இருப்பினும், அவரது உடல்நிலை குறைந்து கொண்டிருந்தது, என் அம்மாவும் அவருக்குத் துணையாக இருக்க முடியாத அளவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தது. அவன் தனியாக செல்வதை அவள் விரும்பவில்லை, எனவே நிஷாவும் நானும் அவளுடன் நாங்கள் அவருடன் இருப்போம் என்று சமாதானப்படுத்தினோம். நிஷா இதற்கு முன்பு மற்ற பண்டிகைகளில் சாப்பரோன் விளையாடியிருந்தார், ஆனால் எனது டீனேஜ் ஆண்டுகளைத் தாண்டி நான் அவருடன் பயணம் செய்ததில்லை. 

நாங்கள் இருவரும் ஒரு நாள் முன்னதாக பிராங்பேர்ட்டை அடைந்து அவரை விமான நிலையத்தில் வரவேற்றோம். அதன்பிறகு நாங்கள் அவருக்கு இரண்டு நாட்கள் பிராங்பேர்ட்டில் வசதியாக இருந்தோம், பின்னர் அவர் கேன்ஸுக்கு பறந்தார். எங்களை வரவேற்க அவரது நீண்டகால ஐரோப்பிய முகவரும் மிக நெருங்கிய நண்பருமான எலியன் ஸ்டட்டர்ஹெய்ம் இருந்தார். அன்று மாலை எங்களில் சிலர் ஒரு அழகான இரவு உணவிற்கு சந்தித்தோம். அது அவரது 87 வது பிறந்த நாள். கேன்ஸில் எப்போதும் கொண்டாடிய பல முந்தைய பிறந்தநாளை அவர்கள் அதிக ரசிகர்கள் மற்றும் வானவேடிக்கைகளுடன் நினைவுபடுத்தினர், ஏனெனில் கேன்ஸ் எப்போதும் அவரது பிறந்தநாளுடன் மேலெழுகிறது. அது ஒரு அருமையான மாலை. 
திரையிடலும் மிகவும் மனதைக் கவரும். மக்கள் பொதுவாக காண்பிக்கப்படும் புதிய படங்களை பார்க்க விரும்புவதால் நாங்கள் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை. இருப்பினும், ஒரு முழு ஆடிட்டோரியம் மற்றும் நின்று கொண்டிருந்ததைக் கண்டு நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்டோம்.  

இது எனக்கு ஒரு சோகமான உணர்தலின் தருணம். ஒரு சிறந்த கதைசொல்லியாக நான் எப்போதும் அறிந்த நபர், அவர் விரும்பும் வரை பார்வையாளர்களைப் பிடிக்கக்கூடியவர், அவரது காலில் சிந்திக்கும் திறனை இழந்துவிட்டார். நேர்காணல்களின் போது, ​​அவரது பதில்கள் மிகவும் குறைவாகவே இருந்தன. அவர் சிக்கலான கேள்விகளை எளிதில் செயலாக்க முடியவில்லை, உண்மையான கேள்விக்கு பதிலளிப்பதை விட, அவரது மனதில் ஏற்கனவே ஊடுருவியிருந்தவற்றால் பதிலளித்தார். வயதின் மிருகத்தனம் வெளிப்படையானது, அதையும் அவர் உணர்ந்தார். 

இருப்பினும், அதையும் மீறி, அவர் இன்னும் ஒரு முறை அங்கு வந்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார், மேலும் பழைய நினைவுகள் அனைத்தையும் பெருமையுடன் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் - அங்கு அவர் யாரைச் சந்தித்தார், அவர்கள் எதைப் பற்றி பேசினார். கடந்த வருகைகளின் போது அவருடன் எப்போதும் இருந்த மாவை அவர் காணவில்லை. ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு நாங்கள் மீண்டும் பிராங்பேர்ட்டுக்கு வந்தோம், ஒரு நாள் ஓய்வுக்குப் பிறகு நாங்கள் அவரை திரும்பும் விமானத்தில் நிறுத்தினோம். கடைசியாக அவர் எங்கும் பயணம் செய்தார். அவரது வாழ்க்கையின் கடைசி ஏழு ஆண்டுகள் அவர் ஒருபோதும் வீட்டை விட்டு வெளியேறவில்லை. வயது ஒரு பயங்கரமான விஷயம். ஐ.என்.ஏ பூரி: மிருனல் சென் ஒரு விலைமதிப்பற்ற காப்பகத்தை விட்டுச் செல்கிறார், இன்னும் முடிவெடுப்பதற்கு மிக விரைவாக இருக்கும்போது, ​​திரைப்படங்கள், வெளியீடுகள், புத்தகங்கள் போன்றவற்றை நீங்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பது குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் எண்ணங்கள் இருக்கிறதா? 

குணால் சென்: நாங்கள் சாத்தியக்கூறுகளைப் பற்றி யோசித்து வருகிறோம், ஆனால் இன்னும் உறுதியான எதையும் செய்ய எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எனது பெற்றோர் தங்களது வாடகை குடியிருப்பில் இருந்து தனக்குச் சொந்தமான முதல் பிளாட்டுக்குச் சென்றபோது, ​​அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒழுங்கற்ற இருப்பைக் குவிப்பதைக் கையாளும் சவாலை எதிர்கொண்டார். அவர் ஒருபோதும் தனது ஆவணங்களை வரிசைப்படுத்தவில்லை, எல்லாமே, ஸ்கிரிப்டுகள், கையெழுத்துப் பிரதிகள், கடிதங்கள் அனைத்தும் சரங்களால் கட்டப்பட்டு ஒரு படுக்கையின் கீழ் நகர்த்தப்பட்டன அல்லது உச்சவரம்பைக் குவித்தன. ஆகவே, 2003 அல்லது 2004 ஆம் ஆண்டில், நகர வேண்டிய நேரம் வந்தபோது, ​​அவர் தனது ஆவணங்களை ஒழுங்கமைக்க முயன்றார், அது சாத்தியமற்றது என்று விரைவில் உணர்ந்தார். எனவே, சில உதவியாளர்களுடன் ஒரு டம்ப் டிரக்கை அனுப்ப அவர் கல்கத்தா அப்போதைய மேயரை அழைத்தார். அவர்கள் செல்ல உதவ நான் கல்கத்தாவை அடைவதற்கு முன்பே இது இருந்தது. 

அடுத்த ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களில், அவர் எல்லாவற்றையும் ஆய்வு செய்யாமல் வெளியேற்றத் தொடங்கினார். ஒரு கட்டத்தில் உதவியாளர்களில் ஒருவர் என் அம்மாவிடம் வந்து, ஒரு சாக்கினுள் ஏதோ உலோகம் சத்தமிட்டுக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிவித்தார். எல்லா வெறிகளிலும் அவர் தனது மிக முக்கியமான கோப்பைகளை எறிந்துவிட்டார் என்று அவள் கண்டுபிடித்தாள். சுருக்கமாக, அவர் தன்னிடம் இருந்த எந்தவொரு காகிதத்தையும் எறிந்தார், அதில் அவரது ஆரம்ப ஸ்கிரிப்டுகள், எழுத்துக்கள் மற்றும் சுவாரஸ்யமான கடிதங்கள் பல இருந்தன. இது அவரது படைப்பு வாழ்க்கையின் முடிவிலும் இருந்ததால், சுவாரஸ்யமான மற்றும் மதிப்புமிக்க அனைத்தும் பெரும்பாலும் இழக்கப்படுகின்றன.

அவரது புத்தகங்கள் இன்னும் உள்ளன, ஆனால் நன்கு அறியப்பட்ட ஒருவரால் கையொப்பமிடப்பட்ட புத்தகங்கள் அனைத்தும் காணவில்லை - யாரோ ஒருவர் கடன் வாங்கி திரும்பவில்லை. புகைப்படங்களுடனும் இதேதான் நடந்தது. அவரது திரைப்பட அலகு புகைப்படக் கலைஞர்களால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் நம்மிடம் இன்னும் உள்ளன, அவை அதிகமான நகல்களைப் பெறலாம், ஆனால் அவரது பயணங்களின் போது அவருக்கு பரிசளிக்கப்பட்ட அனைத்து புகைப்படங்களும், பெரும்பாலும் அவரை மற்ற திரைப்பட ஆளுமைகளுடன் கைப்பற்றியவை அனைத்தும் இல்லாமல் போய்விட்டன. சில வெளியீடுகள் அவற்றைக் கேட்டன, திரும்புவதாக உறுதியளித்தன, ஆனால் அது ஒருபோதும் நடக்கவில்லை. என் தந்தை உண்மையில் அவர்களைப் பற்றி அக்கறை கொண்டிருந்தால் இது நடந்திருக்க முடியாது, ஆனால் அவர் அவ்வாறு செய்யாததால், அவர்களைத் திருப்பித் தருமாறு யாருக்கும் எந்த அழுத்தமும் இல்லை. 

அவரது முக்கிய விருதுகள் ஒரு வங்கி லாக்கரில் உள்ளன, நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வீட்டைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். நிஷாவுக்கும் எனக்கும் குழந்தைகள் இல்லை, நாங்கள் ஒரு நாள் இறந்துவிடுவோம். பொருத்தமான வீட்டை நாங்கள் கண்டுபிடிக்காவிட்டால், அவை வெறுமனே தொலைந்து போகும். அவரது படங்களைப் பற்றி நான் மிகவும் கவலைப்படுகிறேன், ஆனால் என்னால் சொந்தமாக என்னால் செய்யமுடியாது. அவற்றைக் காப்பாற்றவும் மீட்டெடுக்கவும் சில நிறுவன முயற்சிகள் இருக்கும் என்று நான் உண்மையிலேயே நம்புகிறேன். 

முடிவில், என் தந்தைக்கு பல அசாதாரண குணங்கள் இருந்தன என்று நான் கூற விரும்புகிறேன், ஆனால் அவற்றில் மிகவும் தனித்துவமானது, அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை குறித்த பதிவு. அவர் எதற்கும் சமரசம் செய்வதை நான் பார்த்ததில்லை. இது மிகவும் வலுவான விருப்பம் கொண்டதல்ல, ஆனால் அவரது உலகக் கண்ணோட்டத்தில் குழந்தை போன்ற எளிமை இருந்ததால், இது நடைமுறை, சுய பாதுகாப்பு அல்லது நிதி ஆறுதல் போன்ற விஷயங்களுக்கு இடமில்லை. எங்கள் தற்போதைய தலைமுறையினர் புத்திசாலித்தனமாகிவிட்டனர், மேலும் நாம் இனி சித்தாந்தத்தின் மூடுபனி லென்ஸ் மூலம் உலகைப் பார்க்க மாட்டோம், ஆனால் வேறு எதையாவது இந்த செயல்பாட்டில் இழந்துவிட்டோம் - உலகம் சிறப்பாக இருக்க முடியும் என்ற குழந்தை போன்ற நம்பிக்கை.